Over Brussel Airport

Met 25,7 miljoen passagiers in 2018 is Brussels Airport een van de belangrijkste luchthavens in Europa en de grootste van België. Brussels Airport verbindt de hoofdstad van Europa met 248 bestemmingen wereldwijd, bediend door 80 luchtvaartmaatschappijen.

De afgelopen jaren ontwikkelde Brussels Airport zich tot een intermodaal platform waarvan de passagiers, luchtvaartmaatschappijen, commerciële partners en werknemers van de luchthaven, en de interactie tussen al deze spelers de pijlers vormen.

Als krachtige economische draaischijf in het hart van Europa legt Brussels Airport meer dan ooit het accent op de klanten, service en bereikbaarheid. De luchtvaartsector wordt door de Nationale Bank van België beschouwd als een essentiële sector die een sleutelrol speelt in de Belgische economie.Met 732.000 ton vracht per jaar speelt Brucargo, de hub voor luchtvracht, een belangrijke rol in de internationale logistiek en het succes van specifieke sectoren zoals de farmaceutische industrie.Brussels Airport is de op een na belangrijkste pool voor economische groei in het land, met een bijdrage van 1,8% aan het BBP en een toegevoegde waarde van € 3,2 miljard voor België. Brussels Airport is goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen, zowel dankzij de commerciële vluchten als dankzij de cargoactiviteiten.

Brussels Airport staat voortdurend in contact met instellingen zoals de VDAB, Actiris en Forem om ondernemingen en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen, en ijvert voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer zodat al deze personen op het werk geraken.

Ervoor zorgen dat ook de komende jaren duizenden banen kunnen worden gecreëerd en België met de rest van de wereld verbinden, dat blijft onze uitdaging van elke dag. Daarbij streven we naar een evenwichtige balans tussen economische groei en de impact op het milieu binnen een stabiel juridisch en reglementair kader.

Brussels Airport plaatst het milieu centraal in haar strategie. Er wordt geen enkele beslissing genomen zonder de impact op het milieu te analyseren.Bovendien was de geluidsoverlast in 10 jaar nog nooit zo laag. Dat komt enerzijds doordat modernere vliegtuigen minder lawaai maken en anderzijds doordat er minder vliegbewegingen zijn.

Volgens een studie van de KUL zou het aantal potentieel gehinderde omwonenden van de luchthaven tussen 2000 en 2013 met meer dan 66% gedaald zijn.

In vergelijking met 2000 stellen we een sterke daling met 27% van het aantal vluchten vast: van 326.050 vluchten in 2000 naar 239,349 in 2015. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn het gebruik van grotere vliegtuigen door de luchtvaartmaatschappijen en een betere bezettingsgraad. Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht is met bijna 60% gestegen, van 71 personen per vlucht in 2000 naar 113 in 2015.

De strategie van Brussels Airport: de klant centraal stellen. Of het nu gaat om een passagier, onderneming, leverancier of partner: Brussels Airport wil altijd een optimale dienstkwaliteit leveren.