Douane

  • Bij aankomst niets aan te geven? Volg de groene uitgang
  • Beperkte hoeveelheden invoeren
  • Geen namaakgoederen, beschermde planten of dieren invoeren

Goederen invoeren: beperkte hoeveelheid

Een vakantiesouvenir in je koffer stoppen? Goed idee. Maar je kan niet zomaar alles vanuit het buitenland naar België meenemen. Daar zien de douane- en accijnsafdelingen op toe. Ze controleren de in- en uitvoer van bepaalde goederen naar en vanuit België. 

Voor de reiziger betekent dat vooral dat je maar een beperkte hoeveelheid van bepaalde goederen uit het buitenland mag invoeren, bv. van alcoholhoudende dranken, tabak of parfum. Bovendien mag je maar voor een beperkt totaalbedrag invoeren.

Afhankelijk vanuit welk land je België binnenkomt, zijn er verschillende regels. 

Lees alle details over buitenlandse goederen invoeren

Goederen uitvoeren

Ook als je vanuit België naar het buitenland reist, moet je rekening houden met douaneregels. Net als bij het invoeren mag je geen drugs, wapens of beschermde dier- en plantsoorten meenemen. En als je € 10.000 of meer bij je hebt, moet je dit aangeven bij de douane voordat je naar een land buiten de EU reist. 

Naast de Belgische douaneregels, heeft het land van bestemming ook eigen douaneregels. Dit gaat vaak over specifieke regels voor dierlijke producten, levensmiddelen of planten zoals bloemen, groenten en fruit. 

Bekijk dus zeker de douaneregels van het land waar je naartoe reist 

Postpakketten

Let op met douanerechten en btw voor goederen die van buiten de Europese Unie naar België worden verzonden! Alle info hierover vind je op de website van de douane.

Toch nog een vraag? Stuur bij voorkeur een mailtje naar de douane via onderstaande knop of bel naar +32 (0)2 572 57 57.

Mail je vraag

Geen aangifte: groene uitgang

Voer je minder in dan de vrijgestelde hoeveelheden? Je mag de groene douane-uitgang gebruiken.

Aangifte: rode uitgang

Voer je meer in dan de vrijgestelde hoeveelheden? Gebruik dan de rode douane-uitgang.

De rode uitgang neem je ook als je de volgende goederen invoert van buiten de Europese Unie.

  • Liquide middelen (geldsommen, goud) met een (omgerekende) waarde van 10.000 euro of meer
  • Goederen voor een totale waarde hoger dan €430 (ook kleding, handtassen, elektronica,…)
  • Reizen met een dier, ook je eigen huisdier, laat je best weten aan douane
  • Commerciële goederen voor handelsdoeleinden
  • Goederen waarvan de invoer verboden is of enkel toegelaten is met een invoervergunning, zoals wapens, munitie, textiel 
  • Goederen die bij invoer onderworpen zijn aan gezondheidscontroles zoals beschermde dieren en planten, eetwaren 

Douanevragen van passagiers: +32 (0)2 572 46 40