Shift 2027

Duurzaamheid in alles wat we doen

De luchtvaartsector ondervindt heel wat turbulentie. Vliegverkeer is verantwoordelijk voor 3,8% van de wereldwijde broeikasgasemissies. Om in de toekomst als luchtvaartbedrijf nog een bestaansreden te hebben, moet onze klimaatimpact significant verkleinen. Duurzaam werken is een van de drie hoofdprioriteiten in onze nieuwe strategie Shift 2027. 

Brussels Airport Company wil ten laatste in 2050 koolstofvrij zijn. Nieuwe ontwikkelingen zoals duurzame vliegtuigbrandstof en artificiële intelligentie, evenals het energie-efficiënter maken van onze infrastructuur, zullen ons helpen om samen met onze partners te bouwen aan een duurzamere en nog efficiënter georganiseerde luchthaven.   

Duurzaamheid is geïntegreerd in alles wat we doen. We willen een pioniersrol opnemen en de vergroening van de luchtvaartsector versnellen. We verkleinen onze impact op klimaat en omgeving en creëren nieuwe kansen voor de samenleving. Bij onze bouwprojecten kiezen we voor de duurzaamste materialen en technieken. Wij steunen initiatieven om het openbaar vervoer verder uit te breiden en te verbeteren en verhogen de differentiatie van de tarieven om geluidsarme vliegtuigen te promoten. Wij zullen ons ook blijven richten op de circulaire economie, het hergebruik van materialen, inclusie, mensgerichtheid en het bevorderen van diversiteit in het personeelsbestand.  

Meer weten over Shift 2027