Douane

Douane en accijnsafdelingen zien toe op de invoer en de uitvoer van bepaalde goederen naar en vanuit ons land. Ze behoeden het land voor praktijken die schadelijk zijn voor de eerlijke handel en het milieu, en/of een crimineel karakter hebben.

Voor reizigers betekent dit vooral dat toegestane hoeveelheden van bepaalde ingevoerde goederen uit het buitenland niet mogen overschreden worden. B.v. alcoholhoudende drank, tabak, reukwaren...

Vrijstelling van btw en accijnzen

Sinds 1 december 2008 is in de EU een nieuwe richtlijn van kracht betreffende de vrijstelling van btw en accijnzen.

Indien u minder invoert dan de vrijgestelde hoeveelheden, mag u de groene douaneuitgang gebruiken.

U voert volgende goederen in van buiten de Europese Unie (1) of uit een gebied met een speciaal statuut (2) en de hoeveelheid bedraagt maximum:

Tabaksproducten(3)
200 sigaretten of
100 cigarillo's of
50 sigaren of
250 gram rooktabak

 

Alcohol en alcoholische dranken(3)
4 liter niet-mousserende wijn en
16 liter bier en
of 1 liter alcoholische dranken van > 22° vol
of 2 liter alcoholische dranken van < 22° vol


Andere goederen(4)
Geschenken, enz. met een maximumwaarde van 430 euro (lucht- en zeereizigers) of 300 euro (andere reizigers), hoeft u niet aan te geven bij de Douane.

U hoeft niets aan te geven bij de Douane.

U brengt volgende goederen binnen vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en de hoeveelheid bedraagt maximum:

Tabak
800 sigaretten of
400 cigarillo's of
200 sigaren of
1 kilogram rooktabak

Alcohol
10 liter gedistilleerde dranken
20 liter tussenproducten (Porto, Pineau des Charentes, ...)
90 liter wijn
110 liter bier

U hoeft niets aan te geven bij de Douane.

Indien u twijfelt, kunt u best contact opnemen met de Douanepost op de luchthaven.

(1) De lidstaten van de Europese Unie zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
(2) De gebieden met een speciaal statuut van de Europese Unie zijn ondermeer de Canarische eilanden (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote ...), de Kanaaleilanden (Guernsey en Jersey ..., Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, de Äland eilanden ...
(3) De vrijstelling voor "tabaksproducten" en "alcohol en alcoholische dranken" wordt niet verleend aan reizigers beneden de 17 jaar.
(4) Deze vrijstellingen worden voor kinderen beneden de 15 jaar en voor personeel van de in het internationale verkeer gebruikte vervoermiddelen in het kader van hun beroepsbezigheden beperkt.

Voert u meer in dan de vrijgestelde hoeveelheden dient u de rode uitgang te gebruiken.

Neem de rode uitgang wanneer u meer invoert dan de vrijgestelde hoeveelheden of in een van onderstaande gevallen:

Wanneer u volgende goederen invoert van buiten de Europese Unie moet u dit bij de Douane aangeven:

  • commerciele goederen voor handelsdoeleinden
  • de hoeveelheid goederen bedraagt meer dan de vrijgestelde hoeveelheden
  • goederen waarvan de invoer verboden is of enkel toegelaten is mits een invoervergunning (bv. wapens, munitie, textiel ...)
  • goederen die bij invoer onderworpen zijn aan sanitaire controles (bv. beschermde dieren en planten, eetwaren ...)
  • de waarde bedraagt meer dan 430 euro (lucht- en zeereizigers) of 300 euro (andere reizigers)

Wanneer u volgende goederen binnenbrengt uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een bijzonder fiscaal gebied moet u dit bij de Douane aangeven:

  • commerciele goederen voor handelsdoeleinden
  • de hoeveelheid goederen bedraagt meer dan de vrijgestelde hoeveelheden

Indien u twijfelt, kunt u best contact opnemen met de Douanepost op de luchthaven.

Namaakgoederen

Namaakgoederen zijn productvervalsingen van wettelijk beschermde handelsmerken. In vele gevallen gaat het over valse merkkledij, piraatsoftware voor computerspelletjes of illegaal opgenomen films en muziek. De origine ervan ligt meestal bij misdaadorganisaties.

Indicaties dat het om namaakgoederen gaat, zijn in het land van aankoop vaak: de extreem lage aankoopprijzen en/of de onregelmatige verkooppunten.

Meer info vindt u op hier.

Beschermde planten en dieren

De douane let ook op de correcte toepassing van de regels en verdragen met betrekking tot de in- en uitvoer van beschermde planten en dieren en hun afgeleide producten, en producten die niet mogen ingevoerd worden om redenen van gezondheid voor mens en dier.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën


Specifieke vragen

Terugvordering van BTW
Voor specifieke vragen kan u ook terecht op het douanekantoor van de luchthaven in de vertrekhal.
Telefoon +32 (0)2 578 93 30 (dagelijks van 07.00 tot 22.00 uur, ook in het weekend)

Alle andere vragen over douane-materie
Voor alle andere vragen inzake douane-aangelegenheden kan u 24/7 terecht op het nummer +32 (0)2 572 46 40
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief