Teruggave btw

 • Teruggave btw op goederen aangekocht in de EU
 • Voorwaarden terugbetaling btw

Krijg een deel van je geld terug

Neem je goederen mee buiten Europa en woon je buiten Europa, dan kan je in bepaalde gevallen de btw terugvorderen op goederen die je in de EU hebt aangekocht. 

Betaalde btw terugkrijgen

Verzamel kassabonnen en formulieren

Verzamel de kassabonnen en VAT Refund formulieren voor goederen die je in de EU hebt aangekocht. Het VAT Refund formulier vraag je met je paspoort aan de verkoper.

Ga langs bij de douane 

Voor je de EU verlaat, ga je naar het douanekantoor om de VAT Refund formulieren te laten afstempelen. Denk eraan ook de goederen mee te nemen naar het douane kantoor waarvoor je terugbetaling van btw wil. 

In de vertrekhal, volg je onderstaand icoon om je bij de douane aan te melden.

Voor transferpassagiers kan je de douane terugvinden in de commerciële zone van Pier B.

Krijg de btw terugbetaald

Onze luchthavenpartner Travelex betaalt je de btw meteen terug als je in aanmerking komt. Of stuur de afgestempelde VAT Refund formulieren terug naar de verkoper van de goederen met vermelding van het nummer van je kredietkaart. Zo kan de btw op je kredietkaart worden gestort. Travelex bevindt zich telkens naast het douane lokaal.

Voorwaarden voor terugbetaling van btw

 • Je woont buiten de EU 
 • Je kocht goederen in de EU
 • Je neemt de goederen mee buiten de EU 
 • Je kocht voor meer dan 125 euro aan per factuur of Tax-free Form (VAT Refund form).
  Je mag meerdere kassabonnen van dezelfde winkel samenvoegen op hetzelfde VAT Refund formulier. De som van de Belgische facturen moet minstens 125,01 euro bedragen. 
 • Je hebt een volledig en correct ingevuld VAT Refund formulier met aangehechte kassabon.
 • Je vraagt de teruggave aan uiterlijk tot het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin je de goederen hebt aangekocht.
 • Je hebt je aangeboden bij het douanekantoor op Brussels Airport met de goederen, de facturen, het VAT Refund formulier en de kassabonnen. 

Meer info 
Meer info vind je in de onderstaande brochures van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.