Reisadvies kaart

  • Alle reismogelijkheden op een kaart

Als gevolg van de coronapandemie gelden voor sommige landen reisbeperkingen.

  • Op onderstaande kaart zie je welke EU+ Belgen zonder voorwaarden toelaten, welke landen reisvoorwaarden hebben (oranje), en welke landen geen Belgen toelaten.
  • Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, of buiten het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen (= EU+) blijven vooralsnog verboden. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, zijn er quarantaine verplichtingen. Jouw essentiële reisreden wordt gecontroleerd aan de grens door de Federale Politie

    Heb je een dubbele nationaliteit, dus ook de nationaliteit van het land buiten de EU+ zone waar je naartoe wil reizen, dan mag dat in de meeste gevallen. Vraag zeker na bij de betreffende ambassade van het land van bestemming. Let op: als (meereizend) familielid (bv kinderen) zonder dubbele nationaliteit heb je een geldige essentiële reisreden nodig.

Voor meer gedetailleerde informatie en updates over geldende reisbeperkingen (o.a. kleurcodes), kan je terecht bij:

Andere overzichten kan je terugvinden bij IATA of Re-open EU.

Public Health Passenger Locator Form

Vind jouw vlucht

Brussels Airport Company geeft deze informatie louter ten informatieve titel door, zonder hiervan de volledigheid of juistheid te garanderen. De meest recente informatie vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Brussels Airport Company is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Brussels Airport Company verstrekte informatie.