Reisadvies en documenten tijdens COVID-19

 • Enkel essentiële reizen van/naar België tot 1 maart 2021
 • Specifieke documenten tijdens COVID-19
 • Wegwijs in de kleurcodes

Aandacht voor extra reisdocumenten

VOOR REIZEN NAAR HET BUITENLAND vanuit België zijn onderstaande documenten nodig tijdens deze COVID-19 periode:

 • Identiteitskaart of internationaal paspoort. Controleer ook zeker de geldigheid ervan.  Heb je een dubbele nationaliteit? Breng dan best ook het paspoort van jouw tweede nationaliteit mee ingeval dit zou opgevraagd worden voor het land van bestemming.
 • Essentiële reisreden aan de hand van een verklaring op eer . Lees hieronder door voor meer informatie.
 • Attest voor zakenreizen: Als je om professionele redenen reist, heb je een Business Travel Abroad (BTA) formulier nodig. De werkgever moet dit BTA-formulier invullen vóór de zakenreis. Voor je terugkeert naar België ben je verplicht het Passenger Locator Form in te vullen. Indien je bevestigt dat je “om professionele redenen" reist, zal je gevraagd worden het BTA-certificaatnummer in te vullen. 
 • Attest negatieve COVID-19 test voor sommige landen. Op Brussels Airport kan je een COVID -19 test. laten afnemen
 • Controleer de reisbeperkingen en ga na aan welke voorwaarden je moet voldoen in het land waar je naartoe vliegt.

Voor meer informatie over de nodige standaard reisdocumenten, kan je hier terecht. 

VOOR REIZEN NAAR BELGIE, gelieve hier te kijken voor meer informatie.

VOOR TRANSFERPASSAGIERS, gelieve hier te kijken voor meer informatie.

Essentiële reisredenen

Tot 1 maart 2021 dient men een essentiële reisreden te hebben, wil men naar het buitenland reizen. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

Wat is een essentiële reden?

 • Professionele redenen. Gelieve ook te kijken naar het BTA formulier voor het faciliteren van zakenreizen.
 • Reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
 • Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen
 • Studieredenen
 • Reizen als onderdeel van het dagdagelijks leven van grensgemeenten en grensregio’s
 • Reizen om zorg te dragen voor dieren
 • Reizen in het kader van juridische verplichtingen
 • Reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • Reizen in het kader van een verhuizing
 • Doorreizen

Bron van deze informatie op 25/01/2021 en voor meer informatie over essentiële reisredenen, gelieve door te klikken naar de website: info-coronavirus.be/nl/reizen/

Kleurencodes voor het buitenland

Als gevolg van de COVID-19 pandemie gelden voor sommige landen reisbeperkingen die in kleurencodes worden omgezet. 

Check je bestemming hier

De informatie rond de huidige COVID-19 situaties, vertaald in kleurcodes komt, vanaf 1/02/2021, van de website www.info-coronavirus.be.

Voor meer gedetailleerde informatie en updates over geldende reisbeperkingen, kan je terecht bij:

Andere overzichten kan je terugvinden bij IATA of Re-open EU.

Op Brussels Airport kan je een COVID-19 test laten uitvoeren. Bekijk de voorwaarden hier

 

Brussels Airport Company geeft deze informatie louter ten informatieve titel door, zonder hiervan de volledigheid of juistheid te garanderen. Brussels Airport Company is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Brussels Airport Company verstrekte informatie.