Toelichtingen bij de meetstations

In onderstaande tabel vindt u meer details over de verschillende geluidsmeetposten (NMT - noise monitoring terminal) die door Brussels Airport Company worden beheerd.