Brussels Airport wordt volgend jaar een CO2-neutrale luchthaven

Brussels Airport engageert zich om uiterlijk tegen 2018 een CO2-neutrale luchthaven te zijn. De luchthaven wil de uitstoot maximaal verlagen en de restuitstoot compenseren zodat koolstofneutraliteit bereikt wordt voor de handelingen die de luchthaven zelf beheert. Brussels Airport Company kondigt deze ambitie aan in haar jaarlijkse milieurapport. In het rapport licht de luchthavenuitbater de resultaten toe van de belangrijkste milieumaatregelen op de luchthaven.

Het milieubeleid van Brussels Airport Company zit structureel en systematisch in de ontwikkeling van de luchthaven vervat. Bij alle ontwikkelingen en plannen houdt de luchthaven rekening met de mogelijke impact ervan op de leefomgeving en de buren. Daarom kan het milieubeleid van de luchthaven ook niet vrijblijvend zijn, maar moet het gekoppeld zijn aan concrete en controleerbare doelstellingen. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd in het Milieurapport van Brussels Airport.

In het kader van de eigen duurzaamheidsstrategie heeft Brussels Airport het plan opgevat om volgend jaar CO2-neutraal te zijn. De luchthavenuitbater verbindt zich ertoe om de uitstoot verder te verminderen van de handelingen die de luchthaven zelf beheert, en de restuitstoot te compenseren die niet meer verlaagd kan worden.

“Duurzaamheid is een belangrijk element van onze strategie. Deze beslissing om te komen tot CO2-neutraliteit kadert dan ook in een brede, alles omvattende milieustrategie. We bestuderen momenteel nog alle mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de luchthaven verder te laten dalen, bijvoorbeeld door het energieverbruik van bestaande installaties verder te verminderen. We hebben ook de voorbije jaren geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen, zetten maximaal in op alternatieve energiebronnen en investeren in voertuigen die rijden op minder klassieke brandstoffen zoals CNG, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Door CO2-neutraal te zijn, zal Brussels Airport ook het certificatieniveau 3+ behalen van het Airport Carbon Accreditation programma van ACI Europe, de beroepsvereniging van luchthavenuitbaters. Meer informatie over het Airport Carbon Accreditation-programma van ACI Europe is te vinden in het Milieurapport van Brussels Airport.

Concrete acties en resultaten van 2016

Het milieubeleid van Brussels Airport werkt rond op 8 grote thema’s: emissies, geluid, bodem, afval, water, energie, mobiliteit en biodiversiteit.

Enkele verwezenlijkingen

 • -27% CO2-uitstoot in 2016 ten opzichte van 2010
 • - 58% aantal potentieel sterk gehinderden in 2016 ten opzichte van 2000
 • 94,8% van de bodem is proper, 4% is historisch verontreinigd waarbij verdere aanpak gepland is
 • 26% van het niet gevaarlijk afval werd in 2016 gerecycleerd
 • -15% waterverbruik in 2016 ten opzichte van 2010
 • -11% elektriciteitsverbruik in 2016 ten opzichte van 2010
 • 3% van het elektriciteitsverbruik in 2016 wordt geleverd door zonnepanelen op de site van de luchthaven, het equivalent van het verbruik van 808 gezinnen
 • 1000 bussen en 200 treinen rijden dagelijks naar de luchthaven
 • 515 hectare groen op de luchthaven, waarvan 9 hectare gecatalogeerd is als bos
 • 38 soorten bijen op de luchthaven, 49 soorten paddestoelen (telling Natuurpunt)
   

<< Terug naar Overzicht