Brussels Airport publiceert haar milieurapport voor 2014

16 juli 2014

Brussels Airport bekleedt een centrale positie in België als tweede economische groeipool van het land met een directe werkgelegenheid van 20.000 jobs en 19,1 miljoen passagiers in 2013. De milieu-impact van de exploitatie van de luchthaven en van de activiteiten die er plaatsvinden worden elk jaar in kaart gebracht. Het rapport dat Brussels Airport hierover publiceert, geeft een gedetailleerd overzicht van de oplossingen en maatregelen die worden uitgewerkt om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken alsook van de doelstellingen voor de toekomst.

Hoewel de luchthaven als internationaal vervoersplatform moet voldoen aan de eisen van beveiliging, veiligheid en technische haalbaarheid, staat duurzaamheid centraal in de ontwikkeling van de luchthaven. Brussels Airport is steeds op zoek naar de meest innovatieve oplossingen om de impact op het milieu op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken.

Waterzuiveringsinstallatie, zonnepanelen en bijenkorven op de luchthaven

In het kader van duurzame ontwikkeling werden op het luchthavendomein twee bijenkorven geplaatst. Bijen spelen namelijk een essentiële rol in de natuurlijke bestuiving van gewassen en verhoogt zo de biodiversiteit. Maar dit is zeker niet de enige actie die de luchthaven heeft ondernomen. Brussels Airport is ook de enige luchthaven in Europa met een eigen private waterzuiveringsinstallatie.

Brussels Airport zet ook in op een vermindering van de CO2-uitstoot door gebruik te maken van moderne technologieën zoals het gebruik van led-verlichting voor de bebakening van de start- en landingsbanen, het installeren van zonnepanelen en koude-warmteopslag voor het verwarmen en koelen van haar gebouwen,…

Passagiers worden aangespoord om actief mee te werken aan selectieve afvalinzameling. Hierdoor kon het aandeel gerecycleerd afval worden opgevoerd en het aandeel restafval worden teruggebracht.

Geluidsgerelateerde impact

Uit een analyse door de Universiteit van Leuven blijkt dat het aantal potentieel sterk gehinderden sinds 2000 met 66% is gedaald. Deze daling komt er dankzij een reeks innovatieve maatregelen door de luchtvaartmaatschappijen, onder meer door het inzetten van modernere en dus geluidsarmere toestellen en het verhogen van de bezettingsgraad per toestel, en maatregelen van de regering.

Een uitgebreide communicatie over milieubeschermende acties

De voornoemde acties zijn maar een greep uit de reeks acties die werden ondernomen. Voor meer details lees ons Milieurapport op: http://www.brusselsairport.be/nl/env/year_report/)

Bij het uitvoeren van haar activiteiten gaat de luchthaven haar verantwoordelijkheden niet uit de weg. Hierbij richt ze zich op de duurzame ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten voor de komende generaties.

<< Terug naar Overzicht