Sorteren op Brussels Airport: een uitdaging voor de passagiers.

20 juni 2013

In tegenstelling tot het sorteren van afval in ons huishouden is het sorteren van afval buitenshuis voor de meeste Belgen nog geen reflex geworden. Dat is het nog veel minder voor de vele buitenlandse passagiers, die soms niet eens vertrouwd zijn met het sorteren. Met de steun van de OVAM en Fost Plus wil Brussels Airport de uitdaging aangaan om de miljoenen reizigers op de luchthaven niettemin te bewegen tot correct sorteren.

Gezien het complexe karakter van het publiek en de infrastructuur van Brussels Airport betreft het een interessant voorbeeld om te illustreren hoe de selectieve inzameling in “bedrijven” in de praktijk verloopt. Vanaf 1 juli is dit in Vlaanderen overigens verplicht.

Afval dat een tweede leven verdient
Vorig jaar produceerden de passagiers, de winkels en het personeel van Brussels Airport meer dan 2000 ton ongesorteerd afval. De jaarlijkse hoeveelheid kan worden verminderd door er de recycleerbare stromen (voornamelijk papier-karton en PMD) uit te sorteren. Een stijging van het recyclagepercentage zorgt ook voor een kleinere milieuafdruk van de activiteiten van de luchthaven. Recyclage vermindert immers de uitstoot van CO2 en laat toe om gerecycleerde grondstoffen opnieuw in de economie te brengen. Waar in 2012 vijf ton PMD werd ingezameld, stelt Brussels Airport zich tot doel om deze hoeveelheid in 2013 te vervijfvoudigen.

Een geïntegreerde en onontbeerlijke aanpak
Gezien de verscheidenheid van het publiek was een geharmoniseerde aanpak onontbeerlijk. Zo werden op relevante plaatsen in de luchthaven 192 sorteereilanden (elk bestaande uit drie vuilbakken voor Restafval – Papier-karton en PMD) geplaatst, goed voor 576 vuilnisbakken waarin de passagiers hun afval kunnen sorteren.

De sorteerinstructies op de inzamelrecipiënten zijn zeer duidelijk, zodat iedereen ze kan begrijpen (ook reizigers uit landen waar afval sorteren geen evidentie is, of die geen Europese taal spreken) en de gebruikte kleurencodes zijn bekend bij het Belgische publiek (blauw = PMD; geel = Papier-karton; Grijs = Restafval). De schoonmaakploegen die de vuilnisbakken leegmaken werden eveneens betrokken en opgeleid, zodat de stromen die door de passagiers worden gesorteerd verder gerecycleerd kunnen worden.

Op 1 juli moeten alle ondernemingen in Vlaanderen sorteren
Brussels Airport is niet het enige bedrijf dat zich intensief om zijn afvalbeheer bekommert. De Vlaamse wetgeving bepaalt immers dat alle ondernemingen in Vlaanderen vanaf 1 juli naast 17 andere stromen ook verplicht PMD moeten sorteren en een contract moeten kunnen voorleggen met hun inzamelaar van gemengd bedrijfsafval. Dat contract geeft aan welke afvalstoffen op het bedrijf vrijkomen en hoe ze ingezameld moeten worden. Voor meer info en vragen omtrent deze nieuwe verplichtingen kunnen bedrijven terecht op de website www.ovam.be/sorteermeer of bij de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700.

Om de sorteertaak te vergemakkelijken, niet alleen met tips en tricks maar ook met hands-on  communicatiemateriaal, heeft Fost Plus de website www.sorterenophetwerk.be in het leven geroepen.

De huidige evolutie zal sorteren uitbreiden tot alle geledingen van het beroeps- en privéleven. Daar waar sorteren oorspronkelijk alleen thuis gebeurde, zal het morgen de algemene regel zijn.

<< Terug naar Overzicht