Droge urinoirs op Brussels Airport

25 april 2012

Sinds enkele maanden worden de publieke herentoiletten op Brussels Airport stelselmatig uitgerust met zogenaamde droge urinoirs. Het is de bedoeling dat alle toiletkernen in het hele luchthavengebouw hiermee uitgerust worden. De klassieke urinoirs worden definitief de laan uitgestuurd. Deze beslissing leidt tot een jaarlijkse vermindering in het waterverbruik van zo’n 30 miljoen liter kostbaar drinkwater per jaar. Dat komt overeenkomt met het gemiddeld waterverbruik van een 400–tal gezinnen.

Biochemische filters in deze droge urinoirs laten toe dat ze geheel autonoom kunnen werken zonder spoelwater. Dat leidt niet alleen tot een flinke kostenbesparing en een opmerkelijke winst voor het milieu. De nieuwe urinoirs veroorzaken minder geurhinder en kunnen makkelijker schoongemaakt worden. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten scoren ze beter op het vlak van hygiëne dan een klassiek urinoir en zijn ze minder makkelijk verstopt. Dat betekent dat ook de beschikbaarheid van het sanitair hoger ligt dan bij toiletten die regelmatig moeten onderhouden worden, of die verstopt zijn.

Ook op sommige andere luchthavens in de wereld wordt deze technologie inmiddels toegepast, en je ziet ze binnenkort ongetwijfeld ook op andere plaatsen waar de toiletten intensief gebruikt worden.

Bij elke renovatie in de luchthaventoiletten wordt ook de verlichting systematisch aangepast. Zo worden de 2000 bestaande spaarlampen vervangen door een verlichting van het type LED, gecombineerd met een aanwezigheidsdetectie wat een energiebesparing van 35 % oplevert. De dienst Infrastructure, Facilities en Construction van Brussels Airport test geruime tijd diverse nieuwe verlichtingstechnieken met als doel om het elektriciteitsverbruik in de toekomst verder te verlagen, en tegelijk het gebruikscomfort te verhogen.

<< Terug naar Overzicht