Op de luchthaven hebben we heel wat van doen met water, in al zijn vormen.

Het regenwater van zo’n 500 hectare verharde zones, het leidingwater dat verbruikt wordt door gemiddeld 50.000 passagiers per dag of de grote hoeveelheden afvalwater, zijn maar enkele voorbeelden.

Het afvalwater komt grotendeels in de eigen waterzuiveringsinstallatie terecht, de rest wordt gezuiverd in een openbare installatie.

Het invoeren van waterbesparende technieken is belangrijk voor Brussels Airport Company. Het plaatsen van waterloze urinoirs is hier een voorbeeld van.

Waar mogelijk zorgt Brussels Airport Company voor het vervangen van leidingwater door hemelwater. Daar vangen we per dag gemiddeld vijf olympische zwembaden van op.

Wist u trouwens dat een deel van dit water wordt gebruikt om de vlakbij gelegen Brabantse golf te beregenen?