Afval

env_afvalSelectieve inzameling van afval is niet enkel een opdracht van gezinnen. Ook op Brussels Airport wordt afval selectief ingezameld. De reizigers kunnen papier en karton, PMD en restafval in aparte afvalbakken kwijt.

Luchthavenbedrijven kunnen dan weer gebruik maken van verschillende containerparken voor selectieve afvalinzameling in de terminals, bij Brucargo en enkele kleinere inzamelpunten.

Bij dit alles horen sensibilisering en goed opgeleid personeel om de afvalstromen in goede banen te leiden. Met succes! Op tien jaar tijd is de berg restafval met 25% gedaald.

En wat met keukenafval, grasmaaisel en slib van de waterzuiveringsinstallatie? Hiervoor wordt onderzocht of we ze kunnen verwerken in een eigen vergistingsinstallatie.