Bodem

env_bodemVan alle gronden die de Belgische staat in 2001 verkocht aan Brussels Airport Company brengen we de bodem- en grondwaterkwaliteit systematisch in kaart.

Op enkele plaatsen werd een verontreiniging vastgesteld waarvoor een sanering noodzakelijk is. Ondertussen werden hiervoor bodemsaneringsprojecten tot een goed einde gebracht. De komende jaren worden de saneringen opgestart.

Op de luchthaventerreinen is ook heel wat grondverzet door de vele bouwwerken. Afgegraven verontreinigde gronden worden verwerkt in een grondreinigingscentrum.
Bij de aanvoer van grond wordt een bodemsaneringsdeskundige ingeschakeld om de kwaliteit te bewaken.