env_geluidHebben we het over de geluidsbelasting op de omgeving door de luchthaven, dan moeten we een onderscheid maken tussen enerzijds ‘luchtgeluid’ door vertrekkende en landende vliegtuigen en anderzijds ‘grondgeluid’ door allerhande activiteiten die zich op het luchthaventerrein zelf afspelen.

De impact van het grondgeluid beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving van de luchthaven. In de loop der jaren zijn heel wat maatregelen genomen om deze hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit gaat van de aanleg van geluidswallen, het proefdraaien van vliegtuigen op een zo groot mogelijke afstand van woonzones tot het vermijden van lawaaierige stroomgeneratoren door geparkeerde vliegtuigen.

Luchtgeluid heeft een impact die veel verder gaat dan de luchthaven. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de federale overheid en Belgocontrol en valt buiten de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van Brussels Airport Company.

Heel wat maatregelen werden en worden genomen om het luchtgeluid te beperken. Zo is er een vliegverbod voor de meest lawaaierige vliegtuigen en hanteren we quotabeperkingen die Brussels Airport tot één van de strengste luchthavens maakt inzake de beheersing van de geluidsimpact.

Verder worden de taxitijden beperkt, voeren we een beleid van ‘stille weekendnachten’ en zorgen we ervoor dat, hoe hoger de geluidsimpact is van een vliegtuig, hoe duurder de landings- en vertrekvergoedingen zijn.  

 

Geluidsrapporten
Brussels Airport beheert op en rond de luchthaven 21 geluidsmeters die het geluid van vliegtuigen zoals het aan de grond wordt waargenomen, registreren.

Via de zoekfunctie in de sectie Geluidsrapporten kunt u de geluidsrapporten van de verschillende meetpunten en het nachtelijk baangebruik (runway use) voor een bepaalde datum of periode opvragen. 

> Klik hier om de geluidsrapporten te raadplegen


Geluidscontouren
Conform de Vlaamse milieuwetgeving publiceert Brussels Airport jaarlijks geluidscontouren die de geluidssituatie weergeven in de omgeving van Brussels Airport.

> Klik hier om de geluidscontouren voor Brussels airport te raadplegen