Biodiversiteit

env_biodiv_nlOok al lijkt het niet vanzelfsprekend, op onze zeer uitgestrekte terreinen is heel wat natuur te vinden. Bossen en houtkanten vallen hierbij het meest op. En toch zijn het vooral onze immense grasvlakten die een thuis vormen voor talloze dieren, planten en paddenstoelen.

Op onze terreinen vond nog geen, wetenschappelijk onderzoek plaats naar de aanwezige biodiversiteit, maar de verwachtingen bij onderzoekers zijn alvast hooggespannen. Zij zien in Brussels Airport de grootste aaneengesloten oppervlakte droog en voedselarm permanent grasland in Vlaanderen…met mogelijk tal van bijzondere soorten.

Bij het beheer van de bosjes werkt Brussels Airport Company samen met het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Zo wordt sedert een viertal jaar een constructief overleg gevoerd rond het beheer van bomen en bossen op en rond de luchthaven. Dit heeft al geleid tot een heel concreet resultaat, namelijk de goedkeuring van een bosbeheerplan.

Dit was een boeiende evenwichtsoefening waarbij een goed compromis werd gevonden tussen de vereisten die bosbehoud stelt enerzijds en de vereisten met betrekking tot veiligheid anderzijds.