Lucht

env_lucht

Als exploitant van de luchthaven is de rechtstreekse impact van Brussels Airport Company op de luchtemissies relatief beperkt. In de praktijk beperkt deze impact zich grotendeels tot de emissies van onze stookinstallaties.

En hoewel de emissie door vliegtuigmotoren niet onder onze bevoegdheid of verantwoordelijkheid valt, werkt Brussels Airport Company mee aan projecten die op korte of langere termijn bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot door vliegtuigen.

Door bijvoorbeeld, wanneer mogelijk, vliegtuigen te laten landen in één glijdende en energiezuinige beweging in plaats van trapsgewijs. Of door het aanpassen van procedures waardoor de taxitijden korter worden.

Meer weten over energiezuinige landingen