Airport Carbon Accreditation Scheme

Brussels Airport wil haar CO2-emissies op een structurele manier beheren en verbeteren. Daarom kozen we in 2010 voor het Airport Carbon Accredition Scheme. Dit biedt luchthavens de kans om op een eenduidige en onafhankelijke manier hun CO2-emissies te bepalen en te reduceren en erkent de geleverde inspanningen.

Het schema omvat vier stappen. Stap 1 bevestigt de opmaak van een extern geauditeerde CO2-voetafdruk. In stap 2 wordt een CO2-reductie actieplan opgesteld. Het gezamenlijk uitwerken van maatregelen ter reductie van de broeikasgasuitstoot met andere luchthavenpartners is een derde stap. In stap 4 worden luchthavens bekroond die volledig koolstofneutraal zijn.

Ondertussen zit Brussels Airport in stap 3. Om de broeikasgasuitstoot te beperken, verminderden we ons aardgas-, elektriciteits-, en brandstofverbruik door de installatie van zonnepanelen. Ook de aandacht voor de evaluatie van installaties in gebouwen, binnen- en buitenverlichting, bebakening, dienstwagens, bedrijfswagens,… droeg bij tot het behalen van het nieuwe certificaat.

Ten slotte gooide vooral de samenwerking met diverse luchthavenpartners rond de Continuous Descent Operations (CDO) of'groene landingen' en Collaborative Decision Making (CDM) hoge ogen, evenals het beleid dat gezamenlijk werd uitgewerkt voor het beheer van afval, energie en water.


 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief