Vragen? Contacteer ons

Wat doe het milieudepartement en waarvoor kunt u er terecht?

  • We reduceren de impact van de operaties op Brussels Airport op het vlak van milieu en verbeteren continu de milieuprestaties.
  • We garanderen om aan alle wettelijke milieuverplichtingen te voldoen.
  • We streven naar milieubewuste operaties en ontwikkeling van de luchthaven.
  • We helpen om een sociaal platform te creëren voor Brussels Airport via correcte communicatie over de milieuprestaties.

Het milieuteam biedt advies en informatie, verbindt en ondersteunt de andere departementen van Brussels Airport Company. We zijn op verschillende thema's actief: bodem, groenbeheer, gevaarlijke stoffen, mobiliteit, geluid...

Wij kunnen u helpen als u meer wilt weten over het milieubeleid van Brussels Airport.
Stuur uw vragen of opmerkingen naar infoenvironment@brusselsairport.be.

Het milieuteam van Brussels Airport

Els Heyvaert, Manager Environment (Energy & Emissions)
Hans Moermans, Medewerker milieucoördinator
Gert Geentjens, Manager Environment (Noise)
Jonas Desmedt, Technical Environmental Officer
Rita Martens, Administrative Assistant
Christel Vandenhouten, Head of Environment
Marleen Vandendriessche, Director Legal & Environment
Sarah Van den Heuvel, Manager Environment (Waste, Soil and Environmental Communication)
Caroline Bossuyt, Manager Environment (ISO 14001, ISO 50001, Water and Properties)
Marc Van Tilborg, Milieucoördinator en Manager ruimtelijke ordening & planning
 

Algemeen adres
Brussels Airport Company - Environment
Luchthaven Brussel Nationaal, gebouw 1C
1930 Zaventem