hd_bru2040_nlBrussels Airport heeft een Strategische Visie tot 2040 uitgewerkt die wordt geschraagd door een langetermijnplan voor de ontwikkeling van de luchthaven en, bij uitbreiding, van België.

Luchthavens zijn uitgegroeid tot de belangrijkste groeimotoren voor de economieën van de 21ste eeuw. Deze strategische visie heeft dan ook tot doel om ons land de mogelijkheid te bieden de immense kansen te grijpen die zich in de komende decennia zullen aandienen en het aantal luchthavengerelateerde jobs tegen 2040 te verdubbelen tot 120.000.

De verdere ontwikkeling van Brussels Airport zal met name leiden tot een groter aantal bestemmingen voor passagiers en meer invoer- en uitvoermogelijkheden voor bedrijven. Zo krijgt België de middelen die het nodig heeft om zijn eersterangsrol op internationaal vlak te blijven spelen zowel op economisch, diplomatiek en cultureel vlak.

Deze toekomstvisie heeft ook en vooral tot doel om Brussels Airport economisch te ontwikkelen met respect voor het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Dat doen we door een open en structurele dialoog te voeren met alle partijen die bij de ontwikkeling van de luchthaven betrokken zijn. Die gebalanceerde aanpak vormt het eigenlijke fundament van de Strategische Visie 2040. 

Klik op de button hieronder om de Visie 2040 te ontdekken. 

 

button_2040