Belangrijkste gegevens over de "Connector":

Gebouw

 • Totaaloppervlakte: 32.850 m²
 • Grondoppervlakte: 11.000 m²
 • Lengte: 200 m, breedte: 50m 
 • Aantal verdiepingen: tarmacniveau  +2

Functies

 • 25 controleposten voor beveiligingsinspectie (uitbreidbaar tot 29), 11 posten voor paspoortcontrole (Non-Schengen passagiers, federale politie)
 • 5.800 m² voor passagiersactiviteiten 
 • 5.000 m² voor bars, restaurants en commerciële activiteiten
 • 4.600 m² voor bagageruimte (fase 2)

Budget

 • Bouwkost van het Connectorgebouw:  45 miljoen euro
 • Totaalkost voor het Connectorproject: 71 miljoen euro

Planning

 • Start project: 01/2011
 • Start ontwerpfase: 09/2011
 • Start bouwfase: 04/2013
 • Opening voor het publiek: Q1/2015
 • Ingebruikname voor passagiers die reizen via Pier B: Q1/2016

Stakeholders

 • Eigenaar : Brussels Airport Company
 • Architect en ingenieursstudies structuur : joint venture CTHM (Chapman Taylor -  Buro Happold - Moss)
 • Ingenieursstudie technieken: Technum Tractebel
 • Ingenieursstudies akoestiek: Bureau De Fonseca
 • Technische controle: AIB Vinçotte International
 • Veiligheidscoördinator: AIB Vinçotte International
 • Aannemersbedrijf structuur, dak, gevels, afwerking: joint venture CEI De Meyer - CIT Blaton
   

Basisprincipes voor het ontwerp

 • Ontwerp van een terminal onder één dak met verbeterde, geoptimaliseerde en gecentraliseerde operationele luchthavenprocessen (security screening, grenscontrole, …)
 • Optimale bescherming tegen de inval van direct zonlicht door (verschillende) behandeling van de oostelijke en westelijke gevel
 • Zeer open en licht gebouw met een maximaal uitzicht op het tarmac en luchthavengebonden activiteiten om een prettig verblijf voor de passagier te verzekeren, hoge vrije binnenhoogten voor publieke ruimten (van 6 tot 13 m)
 • Zeer hoge energetische waarden voor het gebouw
 • Gebouw berekend om jet blast te weerstaan van vliegtuigmotoren, in combinatie met hoge windkracht
 • Gebouw bevindt zich naast de bestaande tunnel, op alle niveaus verbonden met de terminal en met pier A.

 

Bepalende factoren voor de vorm/architectuur van het gebouw

 • Impact / weerkaatsing van radar en ILS signalen verminderen/vermijden door de vorm van het gebouw
 • Bestaande hoogte van de bestaande verdiepingen en hellend tarmacniveau
  •  2,7 m hoogteverschil tussen Terminal en pier A
  • 7 m hoogteverschil tussen check-in niveau en het niveau van de gates in Pier A voor vertrekkende passagiers
 • De noord-zuidoriëntatie van het gebouw moet toelaten zoveel mogelijk daglicht te benutten door noord-geöriënteerde dakramen
 • Maximale bescherming tegen opwarming door de zon door de vorm van de beide gevels
 • De bouw houdt rekening met het gebruik van de bestaande ondergrondse tunnel die op dit ogenblik de terminal verbindt met Pier A

 

Functies per verdieping

2de verdieping

 • Toegangscontrole Pier A en B
 • Beveiligingscontrole Pier A en B
 • Doorstroming voor vertrekkende en transferpassagiers
 • Centrale grenscontrole voor Pier B
 • Mezzanine geschikt voor restauratieactiviteiten

1ste verdieping

 • Commerciële zone Pier A
 • Zone voor bagagereclaim

Tarmacniveau 

 • Voorbehouden voor kantoren, archieven en ruimte voor activiteiten die onmiddellijke toegang tot de tarmaczone vereisen.
 • Technische ruimten
 • Doorgang voor vertrek
 • Bagageruimte

Energetische en technische aspecten

 • Maximaal gebruik van het natuurlijk daglicht door de noord-geöriënteerde dakvensters in daksegmenten om elektriciteitsverbruik te minimaliseren, zonder impact van oververhitting (1500 m² dakvenster)
 • Hoge thermische isolatie (K20)
 • Installatie van HVAC systemen met maximale warmterecuperatie
 • Regenwatertank onder het gebouw voor waterrecuperatie (670.000 liter)
 • Maximaal gebruik van LED verlichting om elektriciteitsverbruik te beperken
 • Akoestische isolatie tegen geluidsniveau op tarmac van 85dB(A)   
 • Interne akoestische waarden die toelaten een hoge verstaanbaarheid van gesproken boodschappen te verzekeren en te verenigen met passagierscomfort (400 luidsprekers)

  

Feiten

 • Het gebouw bevindt zich zowel op grondgebied van Zaventem als Steenokkerzeel. Gemeentegrens loopt door het gebouw.
 • Een 15 m breed / 90 m lang vleugelvormig stalen element bedekt de zone met de screeningmachines
 • Het gebouw beantwoordt ten volle aan de normen om uitgerust te worden met geothermische energiebalanssystemen voor verwarming en afkoeling in de toekomst
 • Een vierbaansdoorgang voor verkeer met 4,5 m vrije hoogte is voorzien om alle dienstvoertuigen toe te laten zich te verplaatsen van de ene kant naar de andere terwijl zich daarboven passagiers bevinden

 

Enkele cijfers…

 • Totaaloppervlakte glas: 4600 m²
 • Hoeveelheid beton: 4000 m³
 • Hoeveelheid staal: 2000 ton
 • Fundering: 560 kolommen, samen 3.5 km lang
 • Liften: 3 stuks + 1 bijkomende lift in fase 2
 • Roltrappen: 6 stuks + 1 bijkomende roltrap in fase 2

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief