Het Connector project in beeld

Op 26 maart 2015, na 2 jaar van bouwwerkzaamheden, ging Connector open voor de passagiers.

Hieronder vindt u foto's en een time lapse video van het bouwproces.