Veelgestelde vragen

  • Hier vind je de antwoorden op de meest frequente vragen die we krijgen rond onze badges

1. Hoe lang op voorhand mag ik de e-learning afwerken?
De e-learning kunt u vooraf volgen wanneer dit voor u past (op afstand), de test moet afgelegd worden op de badgedienst bij afhaling van de luchthavenbadge.

2. Hoeveel tijd neemt de e-learning in beslag?
De volledige e-learning bestaat uit 2 modules. Module 1 (security awareness) neemt gemiddeld 40 min in beslag, module 2 (health & safety) neemt gemiddeld 10 min in beslag. Beide modules samen nemen dus 50 minuten in beslag.

3. Hoeveel tijd neemt de test op de badgedienst in beslag?
De test op de badgedienst van module 1 (security awareness) neemt gemiddeld 6 minuten in beslag, de test van module 2 (health & safety) neemt gemiddeld 3 minuten in beslag. Als beide tests gevolgd worden neemt dit dus in totaal 9 minuten in beslag. Als de security awareness test opnieuw moet gevolgd worden wanneer u niet geslaagd bent, bent u 15 minuten bezig met de testen.

4. Waar kan ik de e-learning volgen?
De e-learning wordt beschikbaar gesteld op de website van Brussels Airport Company via http://e-learning.badge.brusselsairport.be/  en kan dus overal op PC gevolgd worden: op kantoor, thuis… Deze publiekelijk beschikbaarheid zorgt voor meer flexibiliteit. Natuurlijk kan je nog steeds terecht op de badgedienst waar de e-learning ook beschikbaar wordt gesteld.

5. Tot welk uur kan ik op de badgedienst de test afleggen?
De test kan tot sluitingstijd afgelegd worden. De badgedienst sluit de deuren om 17.30u.

6. Tot welk uur kan ik op de badgedienst de e-learning volgen?
Omdat de e-learning meer tijd in beslag neemt (50 minuten), kan deze tot 17 uur gevolgd worden op de badgedienst. De test kan dan natuurlijk aansluitend afgelegd worden. 

7. Wat als ik niet slaag?
Wie niet slaagt voor de test voor de security awareness module, krijgt onmiddellijk een herkansing. Wie ook de tweede keer niet slaagt, moet de e-learning opnieuw volgen en mag zich pas de dag nadien opnieuw aanmelden voor de test. Er kan geen badge worden afgeleverd als u niet slaagt voor de security awareness module.

De resultaten van de test voor het gedeelte health & safety zullen geen invloed hebben op de toekenning van de badge. Er zal echter wel rekening gehouden met de resultaten door een screening van de algemene tendens per werkgever. Dat wil zeggen dat de resultaten periodiek worden doorgelicht en wanneer de resultaten onvoldoende zijn zal de dienst Health & Safety van Brussels Airport Company de werkgever hierover aanspreken en aanmanen tot sensibilisering.

8. In hoeveel talen is de e-learning beschikbaar?
De e-learning is beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels

9. Wordt het volgen van de e-learning gecontroleerd?
De e-learning wordt voor iedereen publiek gemaakt, dus wordt niet gelogd. Iedereen wordt geacht deze e-learning door te nemen zodat deze op de hoogte is van alle beveiligings- en veiligheidsregels. Het volgen van de e-learning is echter wel noodzakelijk om te slagen in de test, net zoals het examen van het rijbewijs (zelfstudie).

10. Wat met visitors?
De werkwijze voor bezoekers of visitors blijft ongewijzigd, aangezien de begeleider altijd verantwoordelijk is voor zijn bezoeker. Een visitor moet de e-learning niet volgen en moet bijgevolg geen test afleggen, net zoals deze ook de film niet moest bekijken.

11. Hoe weten de operatoren van de badgedienst of ik geslaagd ben?
Het softwareprogramma waarop de test afgelegd wordt, registreert onmiddellijk de resultaten en de operatoren aan de balie kunnen die raadplegen. Als u geslaagd bent, wordt een luchthavenidentificatiebadge afgeleverd.

12. Kan ik nog naar de film kijken om een badge te krijgen?
De e-learning vervangt de verouderde film en is uitgebreid met belangrijke informatie waarvan elke badgehouder op de hoogte moet zijn. Daarom zal de film niet meer beschikbaar worden gesteld. Vanaf 9/12/2015 wordt de film afgeschaft, elke medewerker die vanaf dan naar de badgedienst komt voor een nieuwe permanente badge of een verlenging (uitgezonderd visitors) moet de test van de e-learning op de badgedienst afleggen.

13. Over welke software moet ik beschikken om de e-learning te kunnen volgen?
Uw PC moet Adobe Flash Player hebben alsook een webbrowser zoals Chrome of Windows Explorer (versie 7 of recenter).