LAG vrijstellingen

Onder EU-Verordening Nr. 358/2010 mogen vloeistoffen, spuitbussen en gels (LAG’s) die passagiers bij zich dragen, vrijgesteld worden van een beveiligingsonderzoek voor zover ze:

a) zich in individuele verpakkingen bevinden met een capaciteit van hoogstens 100 milliliter of gelijkwaardig en verpakt zijn in één transparante hersluitbare plastic zak met een capaciteit van hoogstens 1 liter, waarbij de inhoud gemakkelijk in de plastic zak past en de zak volledig gesloten is; of

b) tijdens de reis worden gebruikt en nodig zijn om medische redenen of met het oog op een speciaal dieet, inclusief babyvoeding. De betrokken passagier moet op verzoek een bewijs van authenticiteit van de vrijgestelde LAG voorleggen; of

c) aan de luchtzijde van een luchthaven, voorbij het punt waarop de instapkaarten worden gecontroleerd, gekocht zijn in een verkooppunt dat aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven is onderworpen, voor zover ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag aan de luchtzijde van die luchthaven is gekocht; of

d) in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone zijn verkregen in een verkooppunt dat aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven is onderworpen; of

e) in een andere luchthaven in de Unie zijn verkregen, op voorwaarde dat ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag aan de luchtzijde van die luchthaven is gekocht; of

f) aan boord van een luchtvaartuig van een communautaire luchtvaartmaatschappij zijn verkregen, op voorwaarde dat ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag aan boord van dat luchtvaartuig is gekocht.

Indien LAGs niet voldoen aan één van bovenstaande vereisten, worden ze geweigerd in de handbagage en dus in beslag genomen. Recuperatie is niet mogelijk.


Definities
:

LAG's = vloeistoffen, spuitbussen en gels: dit omvat ook pasta’s, lotions, mengsels van vaste stoffen en vloeistoffen en de inhoud van drukrecipiënten, bijvoorbeeld tandpasta, haargel, dranken, soepen, siropen, parfum, scheerschuim en substanties met een soortgelijke consistentie;

"manipulatieaantonende tas": een tas die beantwoordt aan de aanbevolen richtsnoeren inzake beveiligingscontrole van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie