22 maart: informatie over verzekeringen

Als uitbater van de luchthaven heeft Brussels Airport Company een verzekering ‘objectieve aansprakelijkheid’ onderschreven, die conform de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 een verzekering betreft voor schade die door brand of ontploffing aan derden worden veroorzaakt.

Onze verzekeraar stelt een telefoonnummer en uniek emailadres ter beschikking van personen die schade hebben geleden ten gevolge van de aanslagen op Brussels Airport op 22 maart.

U kan deze bereiken op het nummer 0032 2 894 72 22 of via airport2203.be@amlin.com.

Disclaimer - © Brussels Airport Company