Tips luchtvaartpolitie

Een drukke luchthaven zoals Brussels Airport is het ideale werkterrein voor gauwdieven.

  • Hou persoonlijke bezittingen te allen tijde goed in de gaten (bagage).
  • Laat niets slingeren (gsm, sleutels, portefeuilles, tickets, enz).
  • Op plaatsen waar de drukte groot is (incheckbalies, aankomsthal) opereren gauwdieven vaak in combinatie met 2 of meerdere personen.

Indien je geduwd wordt door iemand, probeer dan zo snel mogelijk na te gaan wie dit deed en vergewis je ervan dat je nog alles bij je hebt ( portefeuille, gsm, sleutels, handtas, enz)
Brussels Airport beschikt over drie grote betaalparkings, waar je je auto kunt parkeren wanneer je op reis vertrekt of personen op- en afhaalt op de luchthaven zelf. Dergelijke grote parkings zijn uiteraard een uitgelezen terrein voor potentiële dieven.

Drie tendenzen doen zich hierbij voor:

- het stelen van het voertuig zelf
 (werd in de loop der jaren zeer sterk teruggedrongen)
- het stelen van losliggende of waardevolle voorwerpen in het voertuig
 (laptops, smartphones, carkits, gps, aktetassen)
- het stelen van boorddocumenten.

Door een intensieve samenwerking tussen de parkinguitbater en de federale politie zijn deze misdrijven tot een minimum herleid.  Maar óók jij speelt hierin een belangrijke rol!

  • Sluit daarom je voertuig, alvorens het achter te laten, goed af en zorg ervoor dat er niets zichtbaar achterblijft. Allerlei kits of technische snufjes die kunnen uitgeschakeld of gedissimuleerd worden, moeten dat ook zijn, zo beperk je mogelijke schade.  
  • Laat bij voorkeur ook handschoenenkastjes geopend zodat potentiële dieven duidelijk zien dat er niets in verborgen zit.
  • Indien je voor een langere periode vertrekt, is het wenselijk kopieën van de boorddocumenten in het voertuig achter te laten ofwel neem je de originele mee op reis (verlies ze dan uiteraard niet).  

Vergeet echter niet dat je bij een controle langs de weg steeds in de mogelijkheid moet zijn de originele documenten voor te leggen.

Indien je toch het slachtoffer wordt van een diefstal en/of eventuele andere misdrijven (vandalisme), ga dan onmiddellijk aangifte doen via de blauwe telefoon van de Luchtvaartpolitie in de buurt van de douane in de vertrekhal.
Dit is essentieel voor de aansturing van zowel preventieve als reactieve patrouilles in burger en uniform. Alleen het partnership tussen de politie en de burger kan immers leiden tot een efficiënte aanpak van deze problematiek.