Federale luchthavengezondheidsautoriteit

De federale luchthavengezondheidsautoriteit Saniport past aan de Points of Entry van ons grondgebied de aanbevelingen van het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR 2005) toe. Dat is de eerste gezondheidsbarrière in geval van een bedreigende gebeurtenis voor de volksgezondheid met internationale draagwijdte (SARS, pandemie). Die autoriteit neemt actief deel aan de strijd tegen dragers van ziekten (malaria, Chikungunya, West-Nijl-koorts).

De medewerkers van de federale luchthavengezondheidsautoriteit houden toezicht op de hygiëne van de diensten waarvan reizigers gebruik maken, en waken over de vernietiging van bagage en pakketten die een risico voor de gezondheid vormen.

Deze autoriteit levert ook lijkenpassen af voor de internationale overbrenging van stoffelijke overschotten.

Contact: +32 (0)2 524 97 97

Meer info