Renovatiewerken op baan 01/19 op Brussels Airport

4 maart 2016

Brussels Airport plant van 26 juli tot 25 september 2016 grondige renovatiewerken van de start- en landingsbaan 01/19. De renovatie gebeurt in verschillende fases, alsook 's nachts om de impact op de omwonenden en de luchthavenactiviteiten in de tijd te beperken. Het baangebruik zal tijdens deze werkzaamheden verschillen van het preferentiële baangebruik (PRS)[1].

De start- en landingsbanen op Brussels Airport moeten om de 30 jaar grondig vernieuwd worden zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen. Vorige zomer is baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit jaar wordt de dwarsbaan 01/19 onder handen genomen. De bovenste asfaltlagen worden afgeschraapt en heraangelegd, de verharde bermen en afwatering worden vernieuwd, de riolering wordt gerenoveerd en de lichtbakens krijgen energiezuinige LED-lampen.

De renovatie wordt van 26 juli tot 25 september gepland omdat de zomermaanden de meest gunstige weersomstandigheden bieden voor werkzaamheden en het risico op vertragingen op de werven kleiner is. Tijdens de eerste maand van de renovatie wordt 24 uur op 24 voortgewerkt, tijdens de tweede maand wordt enkel tussen 22 en 6 uur gewerkt. Evenwel kunnen er zich altijd onvoorziene technische of weersomstandigheden voordoen die de termijn van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden.

Tijdens de werkzaamheden is baan 01/19 voor het grootste deel niet beschikbaar. Het baangebruik tijdens de renovatie zal dan ook op bepaalde momenten verschillen van het preferentiële baangebruik. De vliegroutes veranderen tijdens de werkzaamheden niet, de werken beïnvloeden enkel de frequentie van de routes.


Wat verandert er wanneer in vergelijking met het preferentiële baangebruik?

Vertrekkende vluchten
Volgens het preferentieel baangebruik (PRS) wordt baan 01/19 gebruikt op 4 momenten in de week. Omdat baan 01/19 niet beschikbaar zal zijn voor het grootste deel van de werken, is een ander baangebruik uitgewerkt. In onderstaande tabel vindt u terug wat er op die 4 momenten verandert door de werkzaamheden op baan 01/19.

0119_rwy_use_table_nl

Landende vluchten
Landende vliegtuigen gebruiken op deze 4 momenten baan 25 Links of 25 Rechts.

Bij ongunstige windomstandigheden
Bij te sterke noordelijke of oostelijke wind zullen banen 07 Rechts of 07 Links gebruikt worden voor vertrekkende vluchten, zoals wanneer er geen werkzaamheden zijn. Voor landingen zal vooral baan 07 Links gebruikt worden tijdens de werkzaamheden. Vliegtuigen gebruiken in dat geval een route boven de noordzone van Brussel.

26 juli tot 7 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte, zone 1

0119_fase1_nl

De eerste fase van de renovatie van baan 01/19 start op 26 juli met de heraanleg van het zuidelijke en het centrale gedeelte van de baan, alsook zone 1 aangeduid op de kaart. Het asfalt wordt afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten worden weggehaald en vernieuwd. De riolen worden gerenoveerd aan de hand van een koustechniek, waarbij een kous uit hars in de oorspronkelijke buis gebracht wordt en uithardt tegen de binnenkant. Tot slot wordt ook gestart met de aanleg van LED-verlichting op de start- en landingsbaan.

In deze fase van de werkzaamheden blijven de twee andere banen (07L/25R en 07R/25L) beschikbaar. Vertrekkende vluchten zullen baan 25R gebruiken, aankomende vluchten gebeuren zowel op baan 25 Rechts als 25 Links. Wanneer de wind het niet toelaat om dit baangebruik toe te passen, zullen de vluchten vertrekken op 07 Links en 07 Rechts, en vooral landen op baan 07 Links.


rwy_use_fase1_nl

In de nachten van 2 tot en met 4 augustus zal 's nachts gewerkt worden op de kruising met baan 07R/25L. Tijdens deze drie nachten is deze baan niet beschikbaar en verloopt al het verkeer op baan 07L/25R.

7 augustus tot 19 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte, kruising met 25 Rechts en zone 2

0119_fase2_nl

De tweede fase van de werkzaamheden start op 7 augustus en duurt 12 dagen. In deze periode wordt verder gewerkt aan het zuidelijke en centrale gedeelte van baan 01/19 en zal gestart worden op de kruising met baan 25 Rechts en zone 2. Het asfalt wordt verder afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten weggehaald en vernieuwd. De renovatie van de riolen en de aanleg van de LED-verlichting worden voortgezet. 

In deze fase van de werkzaamheden is baan 01/19 niet in gebruik, en is baan 07L/25R slechts deels beschikbaar. Al het vertrekkende verkeer verloopt op baan 25 Rechts. Alle aankomende vluchten landen in deze fase op baan 25 Links.

Wanneer de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, zullen alle vluchten vertrekken op baan 07 Rechts en alle vluchten aankomen op de verkorte baan 07 Links, of uitzonderlijke op baan 07 rechts.

rwy_use_fase2_nl

19 augustus tot 26 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte 24/7, kruising met 25 Rechts en zone 2 tussen 22u en 6u

0119_fase3_nl

De derde fase van de werkzaamheden duurt 1 week en start op 19 augustus. In deze periode wordt het zuidelijke deel van startbaan 01/19 afgewerkt en wordt verder gewerkt op het centrale gedeelte. 's Nachts wordt op de kruising met baan 07L/25R verder gewerkt en is zone 2 afgesloten voor verkeer. In deze fase wordt verder gewerkt aan de heraanleg van het asfalt, de vernieuwing van de afwateringsgoten, de renovatie van de riolen en heraanleg van de verlichting. Op de kruising met baan 25 Rechts wordt een nieuwe rioleringsbuis geplaatst. Waar mogelijk worden al groeven getrokken in het asfalt van baan 01/19.

Gedurende deze week zullen alle vluchten tussen 6u en 22u vertrekken op baan 25 Rechts en landen op banen 25 Rechts of 25 Links. Indien de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, zullen alle vluchten vertrekken van banen 07 Links en 07 Rechts en landen vooral op baan 07 Links.

rwy_use_fase3_dag_nl

Omdat in deze fase tussen 22u en 6u wordt gewerkt op de kruising tussen 01/19 en 25 Rechts, is de baan 07L/25R gedurende deze uren slechts verkort beschikbaar. Bij zuidwestenwind zullen alle vluchten dan opstijgen op 25 Rechts en alle vluchten landen op 25 Links. Bij noordoostenwind zullen alle vluchten landen op 07 Links (of uitzonderlijke op baan 07 rechts) en opstijgen op 07 Rechts.  

 

rwy_use_fase3_nacht_nl

26 augustus tot 25 september: Centraal gedeelte, zone 1 en 2

0119_fase4_nl

De laatste fase van de werkzaamheden start op 26 augustus en duurt tot 25 september. In deze fase wordt het centrale gedeelte, zone 1 en 2 afgewerkt. In deze fase wordt enkel 's nachts gewerkt en is baan 01/19 overdag dus ook beschikbaar. Het gaat om het afwerken van de grooving in het asfalt en de LED-verlichting.

In de laatste fase van de werkzaamheden vertrekken alle vluchten van baan 25 Rechts, aankomende vluchten landen op baan 25 Rechts en 25 Links. Indien de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, verlopen de vertrekkende vluchten overdag op baan 07 Links, 07 Rechts, 01 of 19, en 's nachts op baan 07 Links en 07 Rechts.

Aankomende vluchten landen overdag op baan 07 Links, 01 of 19; 's nachts op baan 07 Links of uitzonderlijke op baan 07 rechts.

rwy_use_fase4_nl____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Preferentieel baangebruik (PRS)

- Opstijgen op baan 25R, landen op baan 25R en baan 25L op weekdagen, als de weersomstandigheden dit toelaten
- Opstijgen op baan 25R en baan 01/19, landen op baan 25R en 25L tijdens de nacht en de daluren van het weekend, als de weersomstandigheden dit toelaten

Meer info hierover op http://www.batc.be/nl/info-over-de-banen

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company