Brussels Airport sluit 2015 af met nieuw passagiersrecord en een groei van 7%

12 januari 2016

Vrachtvervoer groeit sterk met 7,8%

Brussels Airport kan terugkijken op een sterk groeijaar. Het passagiersaantal groeide in 2015 met 7% in vergelijking met vorig jaar, waardoor Brussels Airport bijna 23,5 miljoen passagiers heeft ontvangen. Ook het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in 2015 een sterke groei van bijna 8% tegenover 2014, vooral het volvrachtsegment en de express diensten.

"Brussels Airport heeft in 2015 een nieuw jaar gekend met een sterke passagiersgroei van 7%, waarmee de uitzonderlijke groei van 2014 (+15%) bevestigd werd. De groei vloeit voort uit het grote succes van het nieuwe aanbod van Brussels Airlines, uit de verdere ontwikkeling van de Star Alliance hub (onder meer met ANA) en uit de sterke groei van het low cost segment. Onze vrachtafdeling heeft in 2015 een uitzonderlijke groei van bijna 8% gekend dankzij de komst van 4 nieuwe cargomaatschappijen. De groei is des te opvallender omdat het luchtvrachtvervoer er in Europa weinig rooskleurig uitzag de laatste 12 maanden", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

"2016 kondigt zich positief aan met de start van verschillende nieuwe bestemmingen, onder meer bij Brussels Airlines die vanaf april een directe vlucht naar Toronto lanceert en haar vluchten naar Afrika in de loop van het jaar versterkt, en bij United Airlines die deze zomer een tweede dagelijkse vlucht naar New York aanbiedt", vervolgt Feist.

Nieuw passagiersrecord
In 2015 heeft Brussels Airport 23.460.018 passagiers ontvangen, een stijging van 7,0% ten opzichte van 2014, en een nieuw historisch record voor de luchthaven.

Het aantal lokaal vertrekkende passagiers steeg met 5,6% ten opzichte van 2014, terwijl het aantal transferpassagiers zelfs met 14,8% is toegenomen tegenover vorig jaar. Dit laatste verstevigt het groeiende belang van Brussels Airport als hub in het Star Alliance-netwerk.

De grootste groei dit jaar werd opgetekend bij Brussels Airlines, de low cost maatschappijen en op de lange afstandsvluchten. Ryanair is de tweede maatschappij op Brussels Airport geworden, met ongeveer 1,8 miljoen reizigers in 2015.

In december vorig jaar groeide het aantal passagiers met 4,7% ten opzichte van december 2014. Het opstappende verkeer op Brussels Airport groeide gering met 1,9% door de na-effecten van de verhoging van het veiligheidsniveau in Brussel, terwijl er een forse stijging van 17,5% was van het aantal transferpassagiers ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Het passagierscijfer van december 2014 lag laag door de provinciale en nationale stakingsdagen die maand.

Vrachtvervoer
Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende het afgelopen jaar een positieve groei van 7,8% in vergelijking met het jaar voordien. Dat is een uitzonderlijk sterk resultaat in vergelijking met andere Europese luchthavens waar het vrachtvervoer slechts licht gegroeid of zelfs afgenomen is.

Het transport aan boord van passagiersvliegtuigen (belly cargo) is status quo gebleven in vergelijking met 2014, maar de express diensten (integrator) en vooral het volvrachtvervoer (full freighter) tekenden een sterke stijging op van respectievelijk 7,0% en 18,1% ten opzichte van 2014. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat Ethiopian Cargo niet meer vliegt op Brussels Airport vanaf november omdat de maatschappij in België niet de nodige vervoersrechten heeft gekregen om haar activiteiten in Brussel voort te zetten. Daardoor liggen de volvrachtvolumes in de laatste twee maanden van het jaar 25% lager in vergelijking met 2014.

In december 2015 steeg het vrachtvervoer op Brussels Airport met 8,0% ten opzichte van december 2014. De groei is te danken aan de sterke stijging bij de express diensten en bij het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen. De stijging is te verklaren door de lage cijfers van 2014 toen er op de provinciale en nationale stakingsdagen geen vrachtvervoer was.

Vliegbewegingen
Het aantal vliegbewegingen is in 2015 met 3,4% gestegen ten opzichte van 2014. Het groeipercentage ligt lager dan de passagiersgroei (7,0%). Dat komt omdat vliegmaatschappijen grotere toestellen inzetten en omdat de bezettingsgraad per toestel gestegen is. Het aantal passagiers per vlucht steeg van 109 passagiers in 2014 naar 113 passagiers in 2015.

Het aantal gebruikte nachtslots op Brussels Airport is in 2015 bijna stabiel gebleven, met een minimale stijging van 0,8% stijging tot 15.869 vluchten ten opzichte van 2014, en ligt beduidend lager dan de stijging van het aantal vliegbewegingen (+3,4%). Het plafond van 16.000 nachtslots per jaar blijft dus gerespecteerd.

Het aantal vliegbewegingen in december 2015 is met 8,2% gestegen in vergelijking met december 2014. De grote stijging is te verklaren door het lage aantal vliegbewegingen in december 2014 toen heel wat vluchten geannuleerd werden als gevolg van de provinciale en nationale stakingsdagen.

 

results_DEC_15

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company