Brussels Airport verlaagt tarieven met 5,2% en investeert meer dan €550 miljoen in infrastructuur

17 december 2015

Brussels Airport Company heeft de tarieven voor het gebruik van de luchthaven vastgelegd voor de periode 1 april 2016 - 31 maart 2021 in overleg met de luchtvaartmaatschappijen en de dienst Regulering voor de Luchthaven. In vergelijking met de huidige gereguleerde tarieven dalen de tarieven in 2016 met 5,2%. Brussels Airport Company geeft via de luchthaventarieven de komende jaren financiële stimulansen aan luchtvaartmaatschappijen die geluidsarme toestellen inzetten.

De luchthaventarieven op Brussels Airport worden vastgelegd zoals wettelijk voorgeschreven in de exploitatielicentie van Brussels Airport Company. Na een consultatieperiode met luchtvaartmaatschappijen en met de Dienst Regulering werden de tarieven vastgelegd voor de volgende 5 jaar. Deze tarieven dalen gemiddeld met 5,2% in 2016 tot een tarief van 26,38 euro voor lokaal vertrekkende passagiers en tot 16,76 euro voor transferpassagiers. Vanaf 2017 stijgen de tarieven jaarlijks met 1,7% bovenop inflatie in het kader van het investeringsplan voor Brussels Airport.

“De luchthaventarieven op Brussels Airport kunnen omlaag dankzij de sterke toename van het aantal passagiers op onze luchthaven in 2014 en 2015 en een continue aandacht voor beheersing van de kosten. Dankzij deze tariefdaling verstevigt Brussels Airport haar concurrentiële positie. In vergelijking met de grote, ons omringende luchthavens van Nederland, Frankrijk of Duitsland blijft onze luchthaven substantieel goedkoper voor luchtvaartmaatschappijen en dus voor de passagiers. Het biedt de maatschappijen de kans om verder te groeien op Brussels Airport en jobs te creëren in België”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Het tarief wordt bepaald door vier factoren: een vast tarief voor passagiers per vlucht en een variabel tarief per vlucht gekoppeld aan het gewicht van het vliegtuig, een milieufactor en het uur van vertrek of landing.

In het kader van haar milieu-engagement en het efficiënt gebruik van de luchthaven voert Brussels Airport Company gradueel een herbalancering in tussen deze tarieven. Dit wordt vertaald in een jaarlijkse verschuiving tussen passagierstaksen en vergoeding voor landen en opstijgen. Dit stimuleert luchtvaartmaatschappijen om een hogere bezettingsgraad na te streven. Brussels Airport Company geeft bovendien via de luchthaventarieven bijkomende financiële stimulansen aan luchtvaartmaatschappijen diegeluidsarme toestellen inzetten of alleen overdag vliegen. De meest luidruchtige vliegtuigen zullen tot 2,8 keer meer betalen dan de meest geluidsarme toestellen voor landen en opstijgen. Vluchten overdag zijn ook 3 keer goedkoper dan nachtvluchten.

Brussels Airport Company investeert tot 2020 meer dan 550 miljoen euro in de infrastructuur om passagiers en luchthavenpartners een nog aangenamere en modernere omgeving te kunnen aanbieden en de capaciteit en kwaliteit van de luchthaven aan te passen aan hun toenemende noden. Om dit te kunnen realiseren, zullen de tarieven jaarlijks met 1,7% stijgen bovenop inflatie.

> Klik hier voor gedetailleerde informatie over de luchthaventarieven

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company