Europese regelgeving betreffende de detectie van explosievensporen van kracht in Europa

31 augustus 2015
Op dinsdag 1 september treedt de nieuwe Europese regelgeving betreffende de detectie van explosievensporen op passagiers in werking. Brussels Airport heeft de nodige maatregelen genomen en gespecialiseerde apparatuur hiervoor geïnstalleerd aan de screeningplatformen van pier A en pier B en de transferplatformen.

In 2014 vaardigde de Europese Unie verordeningen uit betreffende het gebruik van gespecialiseerde technieken voor de detectie van explosieven verborgen op het lichaam van passagiers alsook van sporen van explosieven in de handbagage. Deze verordening is van toepassing op alle Europese luchthavens. De explosievensporendetectie voor handbagage gebeurt reeds sinds 1 maart 2015. Vanaf 1 september 2015 moet deze sporendetectie ook op passagiers gebeuren.

Passagiers die op Brussels Airport door de beveiligingscontrole gaan, zullen op willekeurige basis worden gecontroleerd op de aanwezigheid van sporen van explosieven. De 800 veiligheidsagenten die belast zijn met de controle op handbagage en personen, kregen een speciale opleiding over de nieuwe procedures en de detectieapparatuur. Ook de inspecteurs van Brussels Airport Company die daarop toezicht uitoefenen, werden hiervoor opgeleid. Brussels Airport Company investeerde € 1,5 miljoen in de apparatuur die nodig is voor deze controles.

Brussels Airport heeft maatregelen genomen om de hinder en vertragingen voor passagiers te beperken.
<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company