Geautomatiseerde grenscontrole op Brussels Airport

10 juli 2015

EU-burgers die vanuit een niet-Schengenland op Brussels Airport toekomen, kunnen voortaan hun identiteit digitaal laten controleren. De federale politie heeft daartoe zes geautomatiseerde grenscontroleposten geopend op Brussels Airport, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Dankzij de geautomatiseerde grenscontroleposten zullen aankomende passagiers vlotter door de grenscontrole op Brussels Airport kunnen gaan.

Reizigers die op Brussels Airport vertrekken naar of toekomen uit een niet-Schengenland, zoals Marokko of de Verenigde Staten, passeren op de luchthaven langs de grenscontrole van de politie. De agenten controleren onder andere of de identiteit van de persoon overeenstemt met de identiteitspapieren en of de reisdocumenten wel authentiek zijn.

Vanaf vandaag kan deze controle voor aankomende EU-burgers ook digitaal gebeuren aan 6 zogeheten e-gates in Pier B. Dat zijn geautomatiseerde controleposten waarbij de controle digitaal gebeurt op verschillende parameters. In een latere fase zullen ook e-gates geïnstalleerd worden voor vertrekkende passagiers.

“Dankzij de e-gates zal de doorstroming van passagiers die uit een niet-Schengenland terugkeren, naar de bagagezaal sneller verlopen, zowel voor EU-burgers die langs de e-gates kunnen gaan, als niet-EU-burgers die naar de manuele controle blijven gaan, omdat deze passagiers nu over meer controleposten verdeeld worden”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Hoe verloopt een geautomatiseerde grenscontrole?

De passagier komt binnen via een ingangspoortje en steekt zijn identiteitskaart of paspoort in de daartoe bestemde gleuf. Er zijn twee gleuven: onderaan voor het Europese paspoort en bovenaan voor de Belgische identiteitskaart. Beide documenten hebben immers een andere digitale technologie.

“Dat de controle ook met een Belgische identiteitskaart kan gebeuren, is een primeur. De federale politie en Brussels Airport hebben voor deze extra mogelijkheid gekozen om Belgische burgers die enkel met hun identiteitskaart reizen, sneller de grens te laten passeren”, zegt commissaris-generaal van de Federale Politie Catherine De Bolle.

Het geavanceerde softwaresysteem doet een controle op drie aspecten. Ten eerste, is het identiteitsdocument authentiek en geen vervalsing? Tegelijkertijd gebeurt een politionele controle van de identiteit van de passagier. Een laatste controle is de gezichtsherkenning, waarbij de foto op de chip van het identiteitsdocument vergeleken wordt met een digitale foto, genomen aan de e-gate.

Indien op de drie aspecten de evaluatie positief is, gaan de poortjes van de e-gate open en kan de reiziger zich begeven naar de bagagezaal.

Een politieambtenaar die toeziet op de e-gates kan te allen tijde snel reageren wanneer er zich een onregelmatigheid voordoet, bv. wanneer de poortjes niet opengaan.

Nadat de passagier de e-gate verlaten heeft, doet het systeem nog een controle of er geen achtergelaten handbagage is, zodat de passagier die zijn bagage vergat, nog teruggeroepen kan worden.

Voorlopig kunnen alleen EU-burgers de geautomatiseerde grenscontroleposten gebruiken, omdat niet-EU-burgers aan andere binnenkomstvoorwaarden worden onderworpen. Deze controle blijft manueel gebeuren.

De installatie van de e-gates op Brussels Airport is een gezamenlijke investering van de Federale Politie en Brussels Airport, met de financiële steun van het Europese Buitengrenzenfonds. Het fonds beoogt lidstaten die de buitengrenzen van de EU beheren en bewaken, financieel te ondersteunen.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company