Brussels Airport start eerste fase runway works op baan 25 links

22 mei 2015

Op woensdag 27 mei starten de renovatie werken op baan 25L/07R op Brussels Airport. De start- en landingsbaan en alle bijhorende infrastructuur worden volledig vernieuwd. Om de 30 jaar moeten de start- en landingsbanen grondig vernieuwd worden zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste fase?
Op woensdag 27 mei start de eerste fase van de werkzaamheden, waarbij het asfalt wordt afgeschraapt, de verharde bermen naast de baan worden uitgegraven en de rioleringen en het afwateringssysteem worden afgebroken.

De eerste dag worden voorbereidende werkzaamheden gedaan zoals het vrijmaken van de baan, het wegnemen van de verlichting en het plaatsen van de werfomheining. Op donderdag 28 mei beginnen de grotere werkzaamheden zoals het strippen van de asfalt, het opbreken van de afwateringsgoten en de verharde bermen, het verwijderen van bekabeling en de renovatie van de collectors. Aansluitend worden de verharde bermen opnieuw opgebouwd, worden nieuwe asfaltlagen geplaatst en wordt de nodige bekabeling aangebracht voor de bebakening.

Maatregelen om de impact voor omwonenden te beperken
Om de hinder voor de omwonenden tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, zijn verschillende maatregelen genomen. Er wordt 24u/24u voortgewerkt om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te werken. Er wordt ook in fasen gewerkt om de gemeenschappelijke delen met start- en landingsbaan 01/19 zo min mogelijk te hoeven sluiten.

Brussels Airport kijkt er ook nauwgezet op toe dat het transport naar de luchthaven zo efficiënt mogelijk verloopt. Het werfverkeer naar de luchthaven zal zo veel mogelijk rijden op autosnelwegen en gewestwegen. Het aantal ritten wordt beperkt door een optimale organisatie van de transporten en het aantal ‘lege’ ritten te beperken.

De luchthaven kiest ervoor om slechts één werftoegang te maken, en dit in de Namenstraat in Nossegem. Om veiligheidsredenen geldt tijdens de werkzaamheden in deze straat een parkeerverbod en worden bijkomende verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Mechelsesteenweg.

Het baangebruik tijdens deze werkzaamheden is vastgelegd door DGLV in overleg met Belgocontrol, volgens de wettelijke bepalingen van het geldende spreidingsplan. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van de banen en taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit op de luchthaven. Belgocontrol zal deze instructies strikt opvolgen. Prioritair daarbij is dat het vliegverkeer veilig verloopt. Het actuele baangebruik kan op elk moment gevolgd worden op de website www.batc.be.

Permanente communicatie over werkzaamheden
Brussels Airport stelt alles in het werk om de omwonenden te informeren over de werkzaamheden.

In het burenmagazine ‘connect’ heeft de luchthaven een dossier gewijd aan de werken. Dit magazine wordt verspreid op 620.000 exemplaren in de wijde omgeving van de werken.

Bovendien worden de omwonenden in de nabije omgeving per brief verwittigd over de impact van de werken in hun buurt.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company