Renovatie baan 25 links op Brussels Airport

4 maart 2015

Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. Om de impact op de omwonenden en op de luchthavenactiviteiten te beperken, plant Brussels Airport de werkzaamheden in verschillende fasen en wordt ook ’s nachts voortgewerkt. Belgocontrol heeft in nauwe samenwerking met Brussels Airport het gebruik van de banen tijdens de verschillende fasen vastgelegd.

Om de 30 jaar moeten de landings- en startbanen grondig onder handen worden genomen opdat vliegtuigen er veilig kunnen landen en opstijgen. De vorige grondige renovatie dateert van 1985. Dit jaar is baan 25L/07R aan de beurt, de komende jaren de twee andere banen.

De bovenste asfaltlagen worden vernieuwd, de verharde bermen en afwatering worden opnieuw aangelegd, de riolering wordt gerenoveerd en de lichtbakens krijgen energiezuinige LED-lampen. De dakplaat van de tunnel onder baan 25L aan de Tervuursesteenweg krijgt nieuwe waterdichte bekleding.

Tijdens de werkzaamheden is baan 25L/07R voor het grootste deel van de tijd niet beschikbaar.

Belgocontrol stelt alles in het werk om de impact van de werken op het normale preferentiële baangebruik (PRS*) te beperken. Elke afwijking hiervan wordt afgewogen op basis van verschillende parameters, zoals de beschikbaarheid van de banen en taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit.

De veiligheid van het luchtverkeer krijgt daarbij altijd absolute voorrang. Alles wordt in het werk gesteld om vertragingen voor passagiers zo veel mogelijk te vermijden.

De vliegroutes veranderen tijdens de werken niet. De werkzaamheden beïnvloeden enkel de frequentie van de vliegroutes.


* Preferentieel baangebruik (Preferential Runway System)

 • Opstijgen op baan 25R
 • Landen op baan 25R en baan 25L op weekdagen
 • Opstijgen op baan 25R en baan 19, landen op baan 25R en 25L tijdens de nacht en de daluren van het weekend, als de weersomstandigheden dit toestaan

Meer info hierover op http://www.batc.be/nl/info-over-de-banen

Gekozen periode om werkzaamheden uit te voeren
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 27 mei tot en met 7 september, verdeeld in drie fasen. De zomerperiode biedt de meest gunstige omstandigheden om deze werken uit te voeren: minder kans op regen of vorst, langere dagen met zonlicht,….

Er wordt 24 uur op 24 voortgewerkt tijdens de eerste twee fases. Desondanks kunnen zich altijd onvoorziene technische of weersomstandigheden voordoen die de termijn van de werken beïnvloeden.

Fase 1: Oost- en westkant (27 mei tot 3 augustus)


De eerste fase van de renovatie aan baan 25L/07R start op 27 mei met de heraanleg van een lang stuk aan de oostkant (2 110 m) en een kort stuk aan de westkant (630 m). De twee andere banen, 25R/07L en 01/19, blijven in deze fase volledig beschikbaar.

Omdat baan 25L niet beschikbaar is, zullen de aankomende vluchten die normaal op deze baan plaatsvinden, verplaatst worden naar baan 25R.

Omdat er meer vliegtuigen zullen landen op 25R dan normaal, zal ook baan 19 tijdens de dag gebruikt worden voor vertrekkende vluchten. Dit zal vooral het geval zijn tijdens de piekmomenten van landingen.

Gedurende de nacht zal Belgocontrol zo veel mogelijk het preferentieel baangebruik hanteren. De vertrekken en landingen die volgens het preferentieel baangebruik normaal op baan 25L gebeuren, worden verplaatst naar baan 25R.

 

             Fase 1 - Baangebruik bij zuidwestenwind

 

Wanneer de wind het niet toelaat om baan 25R en baan 19 te gebruiken, zullen banen 01 en/of baan 07 gebruikt worden, zowel voor het landen als voor het opstijgen.

            Fase 1 - Baangebruik bij noordoostenwind

Fase 2: Kruising, 24/24 werken (van 3 augustus tot 15 augustus)

Tijdens deze fase worden het asfalt op de kruising tussen baan 25L/07R en baan 01/19, de riolering en de afvoergoten hernieuwd. De verharde bermen worden heraangelegd en de lichtbakens aan de zijkanten van de baan worden vervangen door LED-bakens. Deze fase zal ongeveer twee weken duren.

In deze fase van de werken is enkel baan 25R/07L beschikbaar. Baan 25R zal gebruikt worden voor landen en opstijgen, zowel overdag als ‘s nachts.

            Fase 2 - Baangebruik bij zuidwestenwind

 

Wanneer baan 25R niet gebruikt kan worden door ongunstige windomstandigheden, zal al het vliegverkeer verlopen op baan 07L.

            Fase 2 - baangebruik bij noordoostenwind

 

Fase 3: Kruising, enkel werken 's nachts (van 15 augustus tot 7 september)

De derde fase omvat de verdere renovatie van de kruising tussen baan 25L/07R en baan 01/19. De asfaltlagen worden afgewerkt en de overige lichtbakens worden vervangen. Deze werkzaamheden gebeuren uitsluitend tussen 22 en 6 uur. Baan 25L/07R is daarom tussen 6 en 22 uur weer beschikbaar.

In deze fase van de werken zijn dus alle banen beschikbaar tussen 6 en 22 uur. De banen worden dan gebruikt zoals in het preferentieel baangebruik* gedefinieerd is.

 

           Fase 3 - Tussen 6 en 22 uur: preferentieel baangebruik

 

Tussen 22u en 6u wordt voortgewerkt aan de kruising tussen baan 25L/07R en baan 01/19. Beide banen zijn dan niet beschikbaar. Baan 25R zal gebruikt worden voor landen en opstijgen. Wanneer baan 25R niet gebruikt kan worden door ongunstige windomstandigheden zal al het vliegverkeer verlopen op baan 07L.

 

            Fase 3 - Tussen 22 en 6 uur: baangebruik bij westenwind

 

Informatie 24/7 beschikbaar voor bewoners, publiek en reizigers

Tijdens de verschillende fasen van de werkzaamheden kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden het baangebruik volgen, in real time en tot 7 dagen terug, op de website www.batc.be. Daarnaast geeft de site ook een voorspelling van het baangebruik voor de komende uren.

Ook op www.brusselsairport.be is alle informatie over de werken en de vorderingen terug te vinden. De sociale media van Brussels Airport geven continu een update en er komt een apart dossier over de werkzaamheden in het burenmagazine ‘connect’ van Brussels Airport Company. Dit magazine wordt in Brussel en Vlaanderen verdeeld in een oplage van meer dan 600.000 exemplaren. Brussels Airport Company wil met deze verschillende kanalen een zo breed mogelijk publiek bereiken.


Enkele kerncijfers

 • Baan 25L/07R is 3.211m lang en 45m breed
 • 200.000 m² asfalt, lagen van 12 cm dik, gestript en vernieuwd
 • 60.000 m² verharde bermen langs de startbanen afgebroken en heraangelegd
 • 218 kilometer kabels hernieuwd
 • 7 kilometer kanalen die regenwater laten afvloeien, afgebroken en heraangelegd
 • 9 kilometer riolen gerenoveerd
 • Waterdichte bekleding van tunnel vervangen
 • 1.300 lampen vervangen door LED-lampen
   
<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company