Brussels Airport start globaal renovatieprogramma startbanen in 2015

19 december 2014

Brussels Airport start in 2015 met omvangrijke werken aan de baneninfrastructuur van de luchthaven. Deze werken kaderen in een algemeen programma van onderhoud en renovatie om de veilige en efficiënte werking van de runway te bestendigen. Daarom is het belangrijk deze werken tijdig uit te voeren. De vorige renovatiewerken van deze grootteorde dateren van 1985. Het eerste luik van deze renovatiewerken wordt uitgevoerd in mei op baan 25L/07R. Gelijkaardige werken zullen in de komende jaren aan de twee andere banen worden uitgevoerd.

De volgende werken worden uitgevoerd:

  • De bovenste asfaltlagen (12cm) van de startbaan worden vernieuwd
  • De zuiverheidsstroken (verharde bermen langs de startbaan) worden tot en met de fundering gebroken en opnieuw aangelegd
  • De afwatering van de startbaan wordt tot en met de fundering opgebroken en opnieuw aangelegd
  • De riolering van de startbaan wordt gerenoveerd
  • De elektrische installatie van de bebakening wordt vervangen en energiezuinige LED-bebakening wordt geïnstalleerd


Deze renovatie zal in verschillende fasen worden uitgevoerd. Brussels Airport plant de werken zo in dat de impact op de capaciteit en op het preferentieel baangebruik beperkt blijft.

Meer informatie over deze ingrijpende werken volgt later. Brussels Airport zal de omwonenden op de hoogte houden van de verschillende fasen van de werf alsook van de gevolgen voor het baangebruik van zodra bekend en dit via pers, website, sociale media en haar magazine voor de omwonenden.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company