Brussels Airport: “Centre of Excellence in Pharmaceutical Logistics”

25 november 2014

1ste luchthavengemeenschap ter wereld met CEIV Pharma certificering

Brussels Airport onderscheidt zich wereldwijd met haar gespecialiseerde cargo-infrastructuur voor het transport en de behandeling van producten die een ononderbroken koudeketen vereisen en meer bepaald van farmaceutische en biotechnologische producten. Brussels Airport is de eerste luchthaven ter wereld waar leden van de cargogemeenschap in een gezamenlijke aanpak de CEIV Pharma certificering* zullen ontvangen. Momenteel nemen 11 bedrijven die actief op BRUcargo, de vrachtzone van Brussels Airport, deel aan het programma.

Deze erkenning helpt Brussels Airport en de betrokken bedrijven in de cargogemeenschap om hun prominente positie die zij in de wereld innemen te consolideren en bevestigt haar competentie als toonaangevende transporthub in Europa”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company hierover.

Farma en biotechnologie: een essentiële sector voor België
De farmaceutische en biotechnologische sectoren zijn wereldwijd in volle expansie (+8% tussen 2007 en 2013). België staat hoog in de ranking met maar liefst 150 bedrijven die actief zijn in de sector, verdeeld over drie gewesten die elk kunnen bogen op de aanwezigheid van universiteiten die erkend zijn voor hun knowhow in deze sectoren. De farma- en biotechnologiesector biedt werk aan meer dan 30.000 mensen. De uitvoer van in België vervaardigde farmaceutische en biotechnologische producten bedraagt 36,53 miljard euro**. Het aandeel ervan in de Belgische economie is dan ook aanzienlijk.

Transport: bij voorkeur per vliegtuig
Een van de belangrijkste uitdagingen bij de verdere ontwikkeling van de sector is het transport van deze producten naar hun eindbestemming. Producenten hebben hoge verwachtingen en specifieke eisen wat betreft het behoud van de kwaliteit en de actieve eigenschappen van hun producten doorheen het hele logistieke proces. Hiervoor doen zij beroep op transportbedrijven die er niet alleen voor zorgen dat de producten zo snel mogelijk op hun eindbestemming geraken maar ook de kwaliteit van de producten garanderen onder meer door een strikte bewaking van de koudeketen. Voor deze producenten blijft het vervoer per vliegtuig de beste optie.

Internationale certificering voor de belangrijkste vrachtluchthaven van België
Op internationaal niveau was het luchtvervoer tot vandaag niet onderworpen aan een certificering die de betrouwbaarheid en transparantie van de transportketen overeenkomstig de Europese richtlijnen voor het vervoer van farmaceutische producten erkent. Behalve een goed uitgebouwd netwerk naar de rest van de wereld (200 rechtstreekse verbindingen), beschikt Brussels Airport ook over de meest moderne infrastructuur en de nodige competenties om een ononderbroken koudeketen voor bederfbare goederen en meer specifiek voor biotechnologische en farmaceutische producten te garanderen.

IATA (International Air Transport Association) heeft samen met Brussels Airport en in overleg met de bevoegde instanties en vertegenwoordigers uit de sector een certificeringsproject opgezet voor alle partijen die betrokken zijn bij het behandelen en transporteren van farmaceutische producten die een ononderbroken koudeketen vereisen. De cargogemeenschap van Brussels Airport zal als eerste in de wereld het CEIV farma-certificaat ontvangen.

Belgische regulator fagg (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) steunt het IATA CEIV programma. Het fagg was van bij de start van het programma actief betrokken bij de certificering van de BRUcargo gemeenschap. Zo namen inspecteurs van het fagg deel aan de opleidingssessies en workshops.

Josiane Van der Elst, Directeur-generaal Inspectie van het fagg licht toe: “Hoewel deze IATA-certificering geen regulerend document is dat door overheid wordt uitgevaardigd, zijn dit soort initiatieven voor de structurele controle op het transport belangrijk en we juichen ze bij het fagg DG Inspectie dan ook toe. De IATA CEIV farma-certificering geeft meer zekerheid dat het luchtvervoer van farmaceutische producten gebeurt in overeenstemming met EU-richtlijnen inzake goede distributiepraktijken (GDP) ”.

* Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Handling programs, afgekort CEIV Pharma
** pharma.be

 

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company