Elektriciteitsschaarste en black-out: Brussels Airport is erop voorzien

31 oktober 2014

Brussels Airport is krachtens het Ministerieel Besluit van 2005 een 'prioritaire klant' en werd dus niet opgenomen in het afschakelplan van Elia.
De luchthaven heeft zich voorbereid op beide eventualiteiten, zowel 'elektriciteitsschaarste' als een 'black-out'. Alle partners van de luchthaven die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk van Brussels Airport, mogen eveneens rekenen op de gewaarborgde bevoorrading.

Gewaarborgde elektriciteitsbevoorrading voor Brussels Airport
Brussels Airport is al maanden betrokken bij de besprekingen en de voorbereidingen van het afschakelplan van de provincie Vlaams-Brabant, waar de luchthaven zich bevindt. Brussels Airport valt niet onder het huidige afschakelplan en zal niet getroffen worden door de elektriciteitsschaarste of door het genoemde afschakelplan. Brussels Airport geniet als bevoorrechte klant immers een directe en gewaarborgde stroomvoorziening, onafhankelijk van de activering van het afschakelplan door de overheden. Dit voorrecht geldt overigens ook voor de partnerbedrijven die aangesloten zijn op het netwerk van DNB BA*, de distributie net beheerder van Brussels Airport, en die actief zijn op de site van Brussels Airport.

De meeste activiteiten zullen dus geen hinder ondervinden en zullen in alle veiligheid kunnen worden voortgezet. Ook het treinstation van de luchthaven zal operationeel blijven en de activiteiten van Belgocontrol zullen eveneens ongestoord kunnen blijven doorlopen: Belgocontrol is immers gevestigd op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel en werd niet opgenomen in het gemeentelijke afschakelplan.

Indirecte gevolgen van de elektriciteitsschaarste voor Brussels Airport
Het is mogelijk dat Brussels Airport indirect gevolgen zal voelen van een schaarste of van de activering van een afschakelplan buiten de luchthaven. Het gaat dan vooral om hinder voor het wegverkeer (verkeersdrukte, files enz.) en voor het openbaar vervoer van en naar de luchthaven. (bepaalde treinverbindingen worden bijvoorbeeld mogelijk geschrapt). Brussels Airport zal erop toezien zijn klanten voortdurend te informeren over de toestand.

Black-out: onverwachte stroomonderbreking
Brussels Airport heeft de voorbije jaren enorm geĆÆnvesteerd om de capaciteit van haar noodgeneratoren te verhogen. In geval van een black-out kunnen de kritieke luchthaveninstallaties gedurende 24 uur (voordien was dat 12 uur) operationeel blijven. Hierdoor kunnen de prioritaire operationele processen gedurende een paar uur gewaarborgd worden en kunnen de luchthavenactiviteiten gecontroleerd stopgezet worden indien de black-out langer duurt.

*Distributienet-Beheer Brussels Airport

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company