Bijkomende maatregelen op Brussels Airport tegen ebola

19 oktober 2014

Brussels Airport verwelkomt de bijkomende maatregelen van de FOD Voksgezondheid ter preventie van Ebola. Bij alle passagiers op de luchthaven die uit een van de door Ebola getroffen risicolanden komen, zullen temperatuurcontroles worden uitgevoerd bij aankomst. Vrijdag werd ook een gespecialiseerde firma aangesteld die samen met experts van FOD Volksgezondheid (Saniport) alle bagage komende van de risicogebieden inspecteert op mogelijke lekken. Hiernaast werd een communicatieplatform opgezet om de beschikbare informatie met alle partijen op een consistente en transparante manier te delen.

Deze meting van de lichaamstemperatuur zal de controle en het gevoel van veiligheid bij de werknemers van Brussels Airport en bij passagiers verhogen. “Brussels Airport steunt volop de maatregelen die door de FOD Volksgezondheid zijn opgelegd. Dankzij deze nieuwe maatregelen kunnen we nog sneller omgaan met eventuele wijzigende omstandigheden en kunnen we de problematiek op een consistente manier aanpakken binnen de keten van de luchthavengemeenschap en andere betrokken partijen”, zo stelde Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company zondag op een persconferentie over de preventiemaatregelen op Brussels Airport.

Brussels Airport stelt tot slot formeel dat het essentieel is voor alle partijen op de luchthaven en voor passagiers om de activiteiten op Brussels Airport veilig te laten plaatsvinden, zodat medewerkers gerustgesteld zijn om hun job uit te oefenen en passagiers zonder zorgen hun vliegtuig kunnen nemen.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company