Brussels Airport Company stelt externe firma aan om bagage uit getroffen ebola regio te inspecteren

17 oktober 2014

Brussels Airport Company volgt de situatie met betrekking tot ebola op de voet en staat sinds het begin van de crisis in permanent overleg met de FOD Volksgezondheid, Brussels Airlines en de verschillende betrokken partners op de luchthaven.

Ondanks de bestaande richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, blijft de ongerustheid over ebola bij het personeel op de luchthaven toenemen. Brussels Airport Company nam deze zeer ernstig. Ze organiseerde reeds, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, verschillende uitgebreide informatiesessies waarop partners en vakbonden geïnformeerd werden over ebola en de risico’s voor de verschillende activiteitsdomeinen op de luchthaven.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid over de afhandeling van bagage zijn de bestaande procedures tegen biologische risico’s aangevuld met een bijkomende maatregel. Brussels Airport Company heeft een gespecialiseerde firma aangesteld die de bagage uit de getroffen regio (Freetown in Sierra Leone, Conakry in Guinee en Monrovia in Liberia) inspecteert op mogelijke lekken. De onaangetaste bagage vervolgt haar weg via het normale bagageproces; eventueel lekkende bagage wordt vernietigd.

Het personeel op de luchthaven kreeg flyers met duiding en praktische tips. Zo krijgen luchthavenmedewerkers in de eerste plaats de raad zorg te dragen voor de persoonlijke hygiëne. Brussels Airport Company dringt ook aan op het nauwgezet volgen van bestaande procedures rond biologische risico’s en het dragen van alle gangbare persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn bij de uitoefening van de verschillende jobs op de luchthaven. De luchthavenuitbater roept haar partners op om dit ook bekend te maken bij al hun werknemers.

Bijkomend stelt Brussels Airport Company een communicatieplatform ter beschikking om alle informatie rond ebola en andere biologische gevaren te centraliseren. Ook bestaat er een speciaal e-mailadres dat alle mogelijke vragen centraliseert. Deze worden vervolgens door de FOD Volksgezondheid beantwoord.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company