Brussels Airport versterkt rol als multimodaal vervoersknooppunt

12 september 2013

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit stelt Brussels Airport haar mobiliteitsvisie en strategie tot 2025 voor. 

De duurzame ontwikkeling van de luchthavenregio als 2de economische groeipool van België en de daarmee samenhangende jobcreatie dient veilig gesteld te worden. Hiervoor zijn belangrijke ingrepen nodig om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de luchthavenregio te verbeteren.

Door haar intermodale functie heeft de luchthaven niet alleen nood aan een doordacht mobiliteitsnetwerk, zij kan een sleutelrol spelen in het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk voor de regio en de hoofdstad van Europa. Een verdere versterking van het intermodaal knooppunt op de luchthaven zal passagiers, bezoekers en medewerkers op en in de buurt van de luchthaven in staat stellen uit verschillende vervoersmodi te kiezen en ze te combineren.

Volgens Brussels Airport kunnen volgende initiatieven bijdragen tot deze doelstelling:

  • Een zuidelijke  toegangsweg van op de E40 naar Brussels Airport kan op termijn een gedeelte van de bestaande druk wegnemen op de R0.
  • De bestaande treinverbindingen voor binnenlands verkeer worden vanaf 2016 versterkt door een rechtstreekse verbinding naar het zuiden van ons land via de Europese wijk, door de Josaphat-tunnel. Hierdoor kan Brussels Airport met alle belangrijkste steden in België verbonden worden, al dienen de frequenties substantieel opgevoerd te worden.
  • Op lange termijn wordt verwacht dat vliegverkeer op kortere afstanden plaats zal moeten maken voor treinverbindingen. Goede internationale treinverbindingen van en naar Brussels Airport zijn hierbij essentieel, voornamelijk hogesnelheidsverbindingen met al onze buurlanden.
  • Vandaag wordt de luchthaven dagelijks bediend door 1000 bussen en het behoud daarvan is cruciaal.
  • Brussels Airport verwelkomt de geplande tramverbindingen, waarvan het station zich zal bevinden nabij het huidige bus- en boven het huidige treinstation. Op die manier creëert Brussels Airport met alle partners een ideale overstapplaats, die de hele regio zal bedienen.
  • Buitenlandse reizigers maken intensief gebruik van het ruime aanbod aan taxi’s. Een herziene gunningsproblematiek en het organiseren van gedeelde ritten kunnen het gebruik van de taxi verder intensifiëren. Die gedeelde ritten kunnen vooral ten goede komen van werknemers die mobiliteitsoplossingen zoeken buiten het aanbod van het regulier openbaar vervoer.
  • Brussels Airport besteedt in haar ontwikkelingsplan  ruime aandacht aan duurzame oplossingen: de luchthaven zorgt bijvoorbeeld voor energievoorziening voor elektrische voertuigen  en vrachtwagens die rijden op natuurlijk gas.
  • Bijkomende fietsverbindingen zorgen, vooral voor het luchthavenpersoneel, voor een vlotte toegang vanuit de nabije regio. Door het toenemend belang van de elektrische fiets neemt ook het bereik toe.

Brussels Airport wil in de succesvolle uitvoering van de vele initiatieven van de mobiliteitsvisie het voortouw nemen. Daarom nodigt ze alle mobiliteitspartners alsook alle betrokken beleidsniveaus uit om verder samen te werken aan doelgerichte realisaties.

Met de voorgestelde mobiliteitvisie en strategie beoogt Brussels Airport tegelijk een vlotte ontsluiting van de luchthaven zelf, en wil zij een spil zijn voor de bereikbaarheid van de regio rond de luchthaven, alsook Brussel.
Tegen 2025 wil de luchthaven alvast 40% van haar passagiers en personeelsleden zien gebruik maken van openbaar of gedeeld vervoer.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company