Dwingende maatregelen om de operaties op Brussels Airport te herstellen

16 mei 2013

De Staatssecretaris voor Mobiliteit en Brussels Airport beslisten in onderling overleg tot het nemen van een aantal dwingende maatregelen om de operaties op Brussels Airport te herstellen.

Woensdagavond bereikten vakbonden en directie van Swissport een protocol-akkoord, ondertekend door de sociale bemiddelaar. Ondanks dit akkoord, weigert een deel van het personeel het werk te hervatten. Het akkoord bevat zowel concrete maatregelen die onmiddellijk ingaan, als een engagement van de Swissport-directie om de nodige besprekingen in de komende weken verder te zetten. Het is dan ook onaanvaardbaar dat personeelsleden dit akkoord naast zich neer leggen en het werk weigeren te hervatten.

Brussels Airport en de Staatssecretaris voor Mobiliteit hebben in eerste instantie de nodige tijd en ruimte gegeven aan het overleg en betreuren ten zeerste dat het bereikte akkoord niet door alle personeelsleden wordt uitgevoerd.

Niet alleen zorgt deze uiterst lange staking sinds zondagavond voor enorme hinder voor duizenden reizigers, maar lijdt Brussels Airport en haar partners bovendien een niet te overzien imagoverlies en wordt hierdoor een immense economische schade veroorzaakt voor alle bedrijven op de luchthaven en voor België in het algemeen.

De Staatssecretaris voor Mobiliteit en Brussels Airport beslisten dwingende maatregelen te nemen en dit vanaf 14u vandaag, namelijk :
- De inbeslagname van Swissport-materiaal conform met de bepalingen in hun licentie
- Het weigeren van de toegang tot het tarmac en andere beveiligde zones aan Swissport-personeel dat weigert het werk te hervatten en dus geen reden heeft om deze zones te betreden.
- Het afdwingen van een dwangsom indien de toegang tot de luchthaveninfrastructuur wordt geblokkeerd en/of de luchthavenoperaties worden verhinderd.

Met het oog op de toekomst neemt de Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet het initiatief voor overleg met Brussels Airport, afhandelaars en vakbonden met als doel het creëren van een gemeenschappelijk statuut voor personeel van afhandelaars. “Dit moet de werkzekerheid verbeteren ten voordele van de werknemers, de werkgevers, de luchthavens en de reizigers” aldus Melchior Wathelet.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company