Gewijzigde verkeerssituatie op de aankomstcurb van Brussels Airport

6 januari 2012

Vanaf begin 2012 wordt de ‘curb’ op aankomstniveau in diverse stappen gerenoveerd en aangepast in het belang van de veiligheid en het comfort van de passagier. Om een vlotte verkeersdoorstroming en de diverse functies van de curb tijdens de werken te kunnen blijven verzekeren, wordt deze renovatie over de komende jaren in verschillende stappen uitgevoerd.

De eerste stap gebeurt op 9 januari 2012: de stationeerzones op aankomstniveau worden verwijderd en worden vervangen door een wachtzone waar aangekomen passagiers meteen kunnen opgepikt worden. Deze aanpassing voorziet een verbeterde veiligheid van de passagier en zij die reizigers komen oppikken evenals een vlottere “flow” van de wagens. In samenwerking met de federale politie wordt de situatie nauw opgevolgd met extra agenten ter plaatse en bijkomende camera’s.

Wie toch wil parkeren, kan steeds in de diverse parkings terecht. Busjes en andere voertuigen met een hoogte van meer dan 2,10m kunnen terecht op de busparking.

De renovatiewerken verbeteren zowel de verkeersveiligheid als het veiligheidsgevoel van passagiers in deze overdekte zone. In volgende stappen van het project voorzien ze een grondige vernieuwing van de technische infrastructuur, meer licht en minder CO2-uitstoot. Op termijn mikt Brussels Airport op een autoluwe tot autovrije curb, zoals die vandaag reeds toegepast wordt op tal van grote luchthavens in de wereld.

De verkeerssituatie op niveau Vertrek blijft hierbij ongewijzigd.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company