Gewijzigde verkeerssituatie op aankomst: luchthaven blijft vlot toegankelijk

3 mei 2012

De verkeerszone op aankomstniveau waar passagiers opgepikt kunnen worden, wordt de komende jaren in diverse stappen gerenoveerd en aangepast in het belang van de veiligheid en het comfort van de passagier. Na de aanleg van een veilige wachtzone in januari, wordt in een tweede fase vanaf 7 mei zowel de vloer als de betonstructuur onder handen genomen.

Deze vernieuwing voorziet onder meer de aanleg van verhoogde zebrapaden, bredere voetpaden en extra afscherming evenals de installatie van nieuwe verlichting. Deze aanpassingen zullen bijdragen tot een verbeterde veiligheid van de voetganger en een overzichtelijke aankomstzone.

In de nacht van 3 op 4 mei en de nacht van 4 op 5 mei wordt de toplaag asfalt verwijderd en zal deze zone tijdelijk geheel ontoegankelijk zijn voor het verkeer. Op 7 mei starten de werken en wordt het aankomstniveau tot de lente van 2013 afgesloten voor alle voertuigen behalve taxi’s, hulpdiensten en plaatselijk verkeer.

Zowel de luchthaven als alle parkings blijven tijdens deze werken te allen tijde gemakkelijk toegankelijk met de wagen. Gebruikers van de parking worden herinnerd aan de mogelijkheid om reeds vanaf de toegangsweg rechtstreeks in de parking te rijden: dat verloopt vlotter dan via de omweg tegenover de luchthaventerminal.

Om een vlotte en veilige verkeersdoorstroming te garanderen, wordt het verkeer met aangepaste signalisatie omgeleid. Er geldt ook een gewijzigde snelheidslimiet op de A201, de toegangsweg tot de luchthaven. In overleg met de federale politie wordt deze situatie nauw opgevolgd en geëvalueerd. Tijdens de werken wordt strikt toegezien op de verkeerssnelheid op de luchthaven en op de regels rond stationeren op het vertrekniveau.

De renovatiewerken verbeteren zowel de verkeersveiligheid als het veiligheidsgevoel van passagiers in deze overdekte zone. Brussels Airport start een studie op  het hele aankomstniveau te herbekijken en verbeteren. Hierbij mikt Brussels Airport onder meer op een autoluw tot autovrij zone, zoals die vandaag reeds toegepast wordt op de meeste grote luchthavens in de wereld.


De verkeerssituatie op niveau vertrek blijft tijdens en na deze werken ongewijzigd.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company