Brussels Airport: nieuwe grondafhandeling licenties 2011-2018 vandaag bekendgemaakt

8 juni 2011

Na een nauwgezette gunningsprocedure, heeft de Raad van Bestuur vandaag principieel beslist omtrent de keuze van de bedrijven die tijdens de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2018 afhandelingsactiviteiten zullen uitvoeren op Brussels Airport binnen de grondafhandelingsdiensten. Het betreft de licenties voor derdenafhandeling, binnen de beperkte categorieën voor grondafhandeling:

1) Platformafhandeling voor passagiersvliegtuigen.
2) Platformafhandeling voor volvrachtvliegtuigen,
3) Bagageafhandeling,
4) Transport van vracht en post en
5) Cateringtransport. (*)

Deze bevragingsprocedure voor het aanduiden van twee grondafhandelaars per categorie, kadert binnen de uitvoering van het KB van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal dat strekt tot omzetting van Europese richtlijn 96/67/EG.

De lopende afhandelingsactiviteit voor de eerste vier categorieën wordt op Brussels Airport tot 31 oktober 2011 uitgevoerd door Aviapartner en Flightcare Belgium. De activiteiten voor catering transport worden tot 31 oktober 2011 uitgevoerd door Gate Gourmet Belgium en LSG Sky Chefs Belgium.

Bij de toekenning van deze nieuwe licenties voor een periode van 7 jaar, werd een zorgvuldige beoordeling doorgevoerd in het licht van zowel de selectiecriteria (betrouwbaarheid van de onderneming, economische en financiële draagkracht, vakbekwaamheid), minimumvereisten, als de gunningscriteria (werkingswijze, prijspositionering, organisatie, bedrijfsplan). De bevragingsprocedure startte op 19 november 2010 met de publicatie in het Europees publicatieblad. De te volgen procedure werd goedgekeurd door het Directoraat-Generaal Luchtvaart en op procedureel en juridisch vlak begeleid door externe experten.

Vijf bedrijven stelden zich kandidaat voor de categorieën platformafhandeling voor passagiersvliegtuigen, platformafhandeling voor volvrachtvliegtuigen, bagagebehandeling en transport van vracht en post. De Raad van Bestuur van The Brussels Airport Company besliste op basis van de resultaten van de bevragingsprocedure om de licentie voor elk van deze vier categorieën voor de komende 7 jaar toe te wijzen aan Flightcare Belgium (zie bijlage) en Swissport (zie bijlage).

Voor de categorie cateringtransport stelden in totaal drie bedrijven zich kandidaat. De Raad van Bestuur van The Brussels Airport Company besliste de licentie voor de komende 7 jaar toe te wijzen aan LSG Sky Chefs Belgium (zie bijlage) en Gate Gourmet Belgium(zie bijlage).

Flightcare Belgium zet zijn bestaande activiteit verder in de vier categoriën waarin er haar een licentie wordt toegewezen voor de nieuwe periode tot 2018. De activiteit van Aviapartner voor de beperkte categorieën voor grondafhandeling neemt een einde per 31 oktober 2011. Swissport, die tot nu toe nog niet actief was op Brussels Airport, verwerft de licentie om handlingactiviteiten uit te voeren binnen de vier beperkte categorieën waarvoor het geselecteerd werd. Beide bestaande cateringbedrijven LSG Sky Chefs Belgium en Gate Gourmet Belgium kunnen hun activiteit voor catering transport verderzetten tot 31 oktober 2018.
Binnen het kader van deze gunningsprocedure hebben alle kandidaten zich schriftelijk verbonden tot de toepassing van CAO 32 bis ter behoud van de rechten van de werknemers. De kandidaten hebben zich via een bindende bedrijfsverklaring geëngageerd om de sociale vrede te bewaren.

(*) Opmerking : zelfafhandeling en de diverse vormen van grondafhandeling binnen de vrije categorieën zoals check-in, vliegtuigmaintenance, de bereiding van boordmaaltijden, de-icing, enz… , maken niet het voorwerp uit van deze gunning.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company