Nieuwe tarievenstructuur

13 januari 2011

Brussels Airport, 13 januari 2011 - Vandaag heeft de Raad van Bestuur van The Brussels Airport Company ingestemd met de beslissing van Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe, over de nieuwe luchthaventarieven voor de komende periode van vijf jaar, van 1 april 2011 tot 31 maart 2016.

De luchthaventarieven die door Brussels Airport werden voorgesteld waren het resultaat van uitvoerige besprekingen tussen Brussels Airport en haar klanten/luchtvaartmaatschappijen. Het finale onderhandelde voorstel dat aan de Dienst Regulering werd overgemaakt werd gesteund door meer dan 90% van de passagiers- en cargomaatschappijen die op Brussels Airport actief zijn en omvatte tevens een pakket strategische maatregelen. Op 14 december 2010 maakte de Dienst Regulering bekend het finale onderhandelde voorstel niet te aanvaarden. Deze unilaterale beslissing bracht de geplande ontwikkeling van de luchthavenoperaties, de faciliteiten voor de passagiers en de kwaliteit van de dienstverlening op Brussels Airport in het gedrang.

Na verdere besprekingen en bijkomend onderzoek heeft staatssecretaris Schouppe beslist een jaarlijkse basistariefverhoging goed te keuren die gelijk is aan de evolutie van de consumentenprijsindex (CPI)+0,40%. Deze tarieven zullen in de periode 2011-2016 verder verhoogd worden op basis van investeringen in verscheidene ontwikkelingsprojecten, met een jaarlijkse gemiddelde toename equivalent aan 0,28% (in totaal CPI+0,68%). Zoals eerder overeengekomen met de luchtvaartmaatschappijen zal een specifieke tariefverhoging toegepast worden tijdens de periode voor de investeringen in Pier A West.

De tarieven op Brussels Airport blijven hierdoor zeer concurrentieel en onder het gemiddelde van gelijkaardige luchthavens.

De Raad van Bestuur van Brussels Airport is tevreden met de finale beslissing van de staatssecretaris over de luchthaventarieven.

De geplande investeringen voor de komende vijf jaar zijn bepalend voor het ontwikkelingspotentieel van de Belgische luchtvaart op middellange en lange termijn en van cruciaal belang voor de toekomst van Brussels Airlines - en de Star Alliance waarvan ze recent lid zijn geworden - op Brussels Airport. Belgische luchtvaartmaatschappijen zoals JetairFly, Thomas Cook Airlines en Brussels Airlines kunnen zich verder ondersteund zien door het gebruik van een competitieve en efficiënte thuisluchthaven.

"We wensen onze waardering uit te drukken voor de organisaties van luchtvaartmaatschappijen BATA, AOC en ACMAB voor de constructieve samenwerking tijdens het tariefonderhandelingsproces. Het nieuwe tarievenpakket zal effectief bijdragen tot de verdere ontwikkeling van rechtstreekse passagiers- en vrachtverbindingen tussen België en de rest van de wereld, en zal heel wat nieuwe banen creëren zowel op en rondom de luchthaven als in de rest van het land.", besluit Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

<< Terug naar Overzicht
Disclaimer - © Brussels Airport Company