Veiligheidsbeleid

Veiligheid is voor Brussels Airport Company van het grootste belang en maakt integraal deel uit van een succesvol bedrijf.

Brussels Airport Company wil verzekeren dat de luchthaven veilig is voor gebruik door vliegtuigen, passagiers en personeel en dat een ondubbelzinnig veiligheidsniveau wordt gegarandeerd.

De visie van Brussels Airport Company is duidelijk: alle mogelijke veiligheidsrisico's met ongevallen en schade tot gevolg uitsluiten door een preventieve en actieve aanpak van mogelijke oorzaken. 

Ons doel is een veilig en goed functionerend bedrijf te zijn, volledig in regel met alle van toepassing zijnde wetgeving en reglementering. De veiligheid zal voortdurend geëvalueerd en verbeterd worden door het veiligheidsbeheersysteem. Alle personeelsleden worden getraind en aangemoedigd om van veiligheid een prioriteit te maken binnen het luchthavenbedrijf.

Veiligheidsbeleidsverklaring