Formulieren

De nodige aanvraagformulieren zijn hier beschikbaar. Download het benodigde formulier en print het uit, vul het in en stuur het ons terug:

Licences Management
Gebouw 56
Brussels Airport
1930 Zaventem
driverslicence@brusselsairport.be

Vergeet niet de nodige bijlagen mee te sturen.

Nota: gelieve de nodige aandacht te schenken aan de Voorwaarden te vinden op de tweede bladzijde van de Aanvraag voor doorgangsbewijs.

De vergoedingen voor deelname aan het examen en voor opmaak van luchthavenrijbewijzen, inclusief duplicaten, zijn beschikbaar bij de dienst Apron Licences.