Vliegveldhandboek

Brussels Airport was één van de eerste in Europa die bij de nationale instantie voor burgerluchtvaart een aanvraag tot certificatie indiende zoals vereist door de ICAO. Bovendien speelde ze in België een toonaangevende rol bij de ontwikkeling en de invulling van het begrip "certificatie". Onze luchthaven kan prat gaan op haar naam van uitmuntendheid voor alles wat veiligheid aanbelangt. Deze vloeit voort uit de naleving van procedures in de praktijk, de opleiding van het personeel en de aanwending van spitstechnologie die de huidige normen voor onze luchthaven uitmaken en die binnenkort ook in de andere luchthavens van toepassing zullen zijn, zowel in België als elders.

Inloggen op het Vliegveldhandboek


Aandacht: de manier om op de site in te loggen is recent veranderd. Voortaan dient u het prefix "brussels\" toe te voegen aan uw login.

Voorbeeld: als uw login jansenk is, dient u brussels\jansenk in te geven in het inlogvenster.