Baangebruik tijdens de werken

Tijdens de werkzaamheden is baan 01/19 voor het grootste deel van de tijd niet beschikbaar. Het baangebruik tijdens de renovatie zal dan ook op bepaalde momenten verschillen van het preferentiële baangebruik.

De vliegroutes veranderen tijdens de werkzaamheden niet, de werken beïnvloeden enkel de frequentie van de routes.


Wat verandert er wanneer in vergelijking met het preferentiële baangebruik?

Vertrekkende vluchten
Volgens het preferentieel baangebruik (PRS) wordt baan 01/19 gebruikt op 4 momenten in de week. Omdat baan 01/19 niet beschikbaar zal zijn voor het grootste deel van de werken, is een ander baangebruik uitgewerkt. In onderstaande tabel vindt u terug wat er op die 4 momenten verandert door de werkzaamheden op baan 01/19.

0119_rwy_use_table_nl

Landende vluchten
Landende vliegtuigen gebruiken op deze 4 momenten baan 25 Links of 25 Rechts.

Bij ongunstige windomstandigheden
Bij te sterke noordelijke of oostelijke wind zullen banen 07 Rechts of 07 Links gebruikt worden voor vertrekkende vluchten, zoals wanneer er geen werkzaamheden zijn. Voor landingen zal vooral baan 07 Links gebruikt worden tijdens de werkzaamheden. Vliegtuigen gebruiken in dat geval een route boven de noordzone van Brussel.

Baangebruik tijdens de werkzaamheden

 

  • 26 juli tot 7 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte, zone 1

    0119_fase1_nl

De eerste fase van de renovatie van baan 01/19 start op 26 juli met de heraanleg van het zuidelijke en het centrale gedeelte van de baan, alsook zone 1 aangeduid op de kaart. Het asfalt wordt afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten worden weggehaald en vernieuwd. De riolen worden gerenoveerd aan de hand van een koustechniek, waarbij een kous uit hars in de oorspronkelijke buis gebracht wordt en uithardt tegen de binnenkant. Tot slot wordt ook gestart met de aanleg van LED-verlichting op de start- en landingsbaan.

In de eerste fase van de werkzaamheden blijven banen 07L/25R en 07R/25L beschikbaar.

Vertrekkende vluchten zullen baan 25 Rechts gebruiken, aankomende vluchten gebeuren zowel op baan 25 Rechts als 25 Links. Wanneer de wind het niet toelaat om dit baangebruik toe te passen, zullen de vluchten vertrekken op 07 Links en 07 Rechts, en vooral landen op baan 07 Links.


rwy_use_fase1_nl

In de nachten van 2 tot en met 4 augustus zal 's nachts gewerkt worden op de kruising met baan 07R/25L. Tijdens deze drie nachten is deze baan niet beschikbaar en verloopt al het verkeer op baan 07L/25R.

 

  • 7 augustus tot 19 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte, kruising met 25 Rechts en zone 2

0119_fase2_nl

De tweede fase van de werkzaamheden start op 7 augustus en duurt 12 dagen. In deze fase is baan 01/19 niet in gebruik, en is baan 07L/25R slechts deels beschikbaar.

Al het vertrekkende verkeer verloopt op baan 25 Rechts. Alle aankomende vluchten landen in deze fase op baan 25 Links.

Wanneer de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, zullen alle vluchten vertrekken op baan 07 Rechts en alle vluchten aankomen op de verkorte baan 07 Links, of uitzonderlijke op baan 07 rechts.

rwy_use_fase2_nl

  • 19 augustus tot 26 augustus: Zuidelijk en centraal gedeelte 24/7, kruising met 25 Rechts en zone 2 tussen 22u en 6u

0119_fase3_nl

De derde fase van de werkzaamheden duurt 1 week en start op 19 augustus. Gedurende deze week zullen alle vluchten tussen 6u en 22u vertrekken op baan 25 Rechts en landen op banen 25 Rechts of 25 Links. Indien de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, zullen alle vluchten vertrekken van banen 07 Links en 07 Rechts en landen vooral op baan 07 Links.

rwy_use_fase3_dag_nl

Omdat in deze fase tussen 22u en 6u wordt gewerkt op de kruising tussen 01/19 en 25 Rechts, is de baan 07L/25R gedurende deze uren slechts verkort beschikbaar. Bij zuidwestenwind zullen alle vluchten dan opstijgen op 25 Rechts en alle vluchten landen op 25 Links. Bij noordoostenwind zullen alle vluchten landen op 07 Links (of uitzonderlijke op baan 07 rechts) en opstijgen op 07 Rechts.  

 

rwy_use_fase3_nacht_nl

  • 26 augustus tot 25 september: Centraal gedeelte, zone 1 en 2

0119_fase4_nl

In de laatste fase van de werkzaamheden vertrekken alle vluchten van baan 25 Rechts, aankomende vluchten landen op baan 25 Rechts en 25 Links. Indien de wind het niet toelaat dit baangebruik toe te passen, verlopen de vertrekkende vluchten overdag op baan 07 Links, 07 Rechts, 01 of 19, en 's nachts op baan 07 Links en 07 Rechts.

Aankomende vluchten landen overdag op baan 07 Links, 01 of 19; 's nachts op baan 07 Links of uitzonderlijke op baan 07 rechts.

rwy_use_fase4_nl 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Preferentieel baangebruik (Preferential Runway System)

  • Opstijgen op baan 25R, landen op baan 25R en baan 25L op weekdagen, als de weersomstandigheden dit toelaten
  • Opstijgen op baan 25R en baan 19, landen op baan 25R en 25L tijdens de nacht en de daluren van het weekend, als de weersomstandigheden dit toelaten

Meer info hierover op http://www.batc.be/nl/info-over-de-banen

Disclaimer - © Brussels Airport Company