Beleidsverklaring 'Welzijn op het werk'

Welzijn op het werk in al zijn aspecten, zoals bepaald in de Welzijnswet van 4 augustus 1996, met name arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiƫne, ergonomie, psychosociale belasting en leefmilieu, is voor Brussels Airport Company van het hoogste belang en maakt integraal deel uit van een succesvolle bedrijfsvoering.

Disclaimer - © Brussels Airport Company